Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Psykiatri og handicap Voksne med særlige behov Sund i naturen

Sund i naturen


Et tilbud til voksne der er udfordret med stress, angst og/eller depression


Nyt forløb starter op onsdag den 28. februar. 

Forløbet byder på aktiviteter med fokus på naturens potentiale for afslapning, afstresning og sansning:

  • Ophold i naturens rum med guidning af vores  sundhedskonsulent, naturvejleder m.fl.   
  • Øvelser til ro, nærvær og sansning; smage, dufte, se, lytte og føle.
  • Gåture
  • Introduktion til enkelte foreningsaktiviteter.
  • Bålkaffe og hyggeligt socialt samvær med ligesindede under afslappende rammer.
  • Ny viden om natur og ideer til egne hverdagsture efter forløbet.

 
Deltagerne mødes hver onsdag fra kl. 10 til 12.15 i perioden fra den 28. februar til den 26. juni. Der er ikke aktivitet i uge 13, onsdag den 27. marts, og i uge 23, den 5. juni.

Det hele foregår udenfor i naturen, og der vil være flere forskellige mødesteder undervejs i forløbet, men altid et sted indenfor kommunegrænsen.
De første tre mødegange er i skoven Knurrenborg Vang i Fredensborg.

Det er gratis at deltage, og kræver ingen henvisning, men tilmelding og en samtale er nødvendig.
Du bliver kontaktet for en samtale indenfor en uge. 

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte sundhedskonsulent Line Berg Torsbakke, på  21 20 72 02 eller mai lbto@fredensborg.dk 

Der er plads 14 deltagere på holdet.
Såfremt der er ledige pladser, er der løbende optag på holdet. 

 

I perioden 2018 – 2020 var partnerskabet Gang i Fredensborg med i Friluftsrådets projekt Sund i naturen. Målet med projektet var været at samle og skabe best-practice viden om, hvordan natur- og friluftsaktiviteter kan integreres som en del af den sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats i kommunerne. Der var ligeledes fokus på, hvordan der kan bygges bro mellem kommunens tilbud og tilbud/aktiviteter i de lokale foreninger, så borgerne fastholdes i deres nye, aktive vaner – i naturen.

Forløbene Sund i Naturen for borgere med hhv. kronisk sygdom og stress, angst og/eller depression, er indsatser som blev udviklet i løbet af projektperioden, og som efterfølgende er videreført på baggrund af gode erfaringer.

Fredensborg Kommune har allerede gennem en årrække arbejdet aktivt med at benytte naturen i den borgerettede forebyggelse og sundhedsfremme. I 2007 etablerede kommunen, i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland, partnerskabet Gang i Fredensborg, omkring udvikling af nye typer af aktiviteter i krydsfeltet mellem motion, naturoplevelser og sundhed. Det var med afsæt i dette arbejde at kommunen gik ind i Friluftsrådets projekt. 

Se mere om Sund i Naturen på Friluftsrådets hjemmeside: www.friluftsraadet.dk/sundinaturen

Sund i naturen - Sund i naturen - AKTIV


Et tilbud til voksne der er udfordret med kronisk sygdom.
•    Der er fokus på fysisk aktivitet og naturoplevelser.
•    I forløbet indgår også udvalgte foreningsaktiviteter.
•    Deltagelse kræver ikke henvisning.

Næste forløb starter op efter sommerferien 2024.

Yderligere information om forløbet samt tilmeldingslink følger her på siden når det nærmer sig. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gang i Fredensborgs projektleder, Anne-Lene Haarklou Hansen, på 41 21 81 90 eller alhh@fredensborg.dk 

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback