Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Psykiatri og handicap Voksne med funktionsnedsættelser Merudgifter

Merudgifter

Støtte til merudgifter er en økonomisk kompensation for personer i alderen 18-65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Støtte til merudgifter dækker de ekstra udgifter, du har i din dagligdag, som er den direkte følge af din varigt nedsatte funktionsevne og egenbetalingen skal udgøre mindst 7.068 kr. pr. år svarende til 589 kr. pr. måned (2023 satser).

Formålet er du får mulighed for et så almindeligt liv som muligt sammenlignet med andre uden funktionsnedsættelse på samme alder og i en sammenlignelig livssituation.

Merudgifter kan fx være til:

  • -          medicin (udgifter ud over det almindelige tilskud)
  • -          ekstra omkostninger til transport
  • -          ekstra tøjvask

Når du søger om dækning af nødvendige merudgifter, skal du kunne sandsynliggøre, at din funktionsnedsættelse medfører ekstra udgifter for dig.

Ydelsen omfatter ikke merudgifter til behandling (fodterapeut, fysioterapeut, akupunktur, psykologbehandling mv.).
Hvis udgifterne kan dækkes af andre af servicelovens paragraffer, anden lovgivning, privat forsikring mv. kan du ikke også få støtte til merudgifter.
Du kan heller ikke få støtte til merudgifter, hvis dit behov kan afhjælpes på anden måde fx gennem hjælpemidler eller praktisk bistand.

Kontakt 

Du har altid mulighed for at kontakte Voksenteamet på telefon  25 51 89 50 for råd og vejledning. 
Du kan også skrive til os på fredensborg@fredensborg.dk  att. Voksenteamet.

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback