Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Psykiatri og handicap Voksne med funktionsnedsættelser Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance

Du kan søge om tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af dine egne hjælpere til pleje, overvågning og/eller ledsagelse, hvis du har et betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap.

Du skal normalt have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp for at få en BPA-ordning, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp. Du kan ikke få en BPA-ordning, hvis du bor i plejebolig eller i botilbud.

Det er en betingelse at du kan fungere som arbejdsleder for dine hjælpere. Det betyder, at du skal kunne tilrettelægge hjælpen og fungere som dine hjælperes daglige leder. Konkret betyder det, at du bl.a. skal:

  • -          afholde ansættelsessamtaler,
  • -          lave jobbeskrivelse og jobopslag,
  • -          lægge vagtplan,
  • -          oplære og instruere dine hjælpere

Det er også en betingelse, at du er arbejdsgiver for dine hjælpere, medmindre du udpeger en nærtstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af Socialtilsynet, til at modtage tilskuddet. I så fald er det den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, som er arbejdsgiver for hjælperen.

Kontakt

Du har altid mulighed for at kontakte Voksenteamet på telefon 25 51 89 50 for råd og vejledning.
Du kan også skrive til os på fredensborg@fredensborg.dk  att. Voksenteamet.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback