Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Psykiatri og handicap Voksne med funktionsnedsættelser Beskæftigelses- og aktivitetstilbud

Beskæftigelses- og aktivitetstilbud

Du har mulighed for at søge om beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og samværstilbud, hvis du ikke kan deltage i arbejdslivet eller fritidslivet på anden vis.

I beskyttet beskæftigelse bruger og udvikle dine kompetencer i en arbejdssammenhæng. Opgavernes art afhænger af, hvad du kan og hvilke faglige ønsker du har. Beskyttet beskæftigelse kan foregå i beskyttede værksteder, i virksomheder eller i tilknytning til botilbud, væresteder mv.

I et samværs- og aktivitetstilbud deltager du i et socialt fællesskab, mens udvikler eller vedligeholde dine personlige færdigheder og livsvilkår. Det kan eksempelvis være træning i dagligdags opgaver, sprogstimulation og kreative aktiviteter som musik, spil, syning mv. Tilbuddet kan foregå i eksempelvis dagcentre/daghjem, klubber, væresteder og sociale caféer.

I Fredensborg Kommune ligger aktivitets- og samværstilbuddet Linden, som er for personer med udviklingshæmning, der har lavt fysisk og psykisk funktionsniveau.

Kontakt

Du har altid mulighed for at kontakte Voksenteamet på telefon 25 51 89 50 for råd og vejledning.
Du kan også skrive til os på fredensborg@fredensborg.dk  att. Voksenteamet.

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback