For at få folkepension skal du bl.a. have fast bopæl i Danmark.

Som folkepensionist kan du søge om tilskud til fx husleje, medicin og varmeudgifter.