Kommunen har 48 nyttehaver, som lejes ud til borgere med bopæl i kommunen.