Her kan du læse om hvordan du forholder dig, hvis du føler dig generet af støj.

Der findes vejledende grænseværdier for de fleste typer af ekstern støj. 
En vejledende grænseværdi er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Men fordi de forskellige typer af støj ikke er lige generende, reguleres støj af forskellige vejledninger fra Miljøstyrelsen.