Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Miljøkrav Olietanke

Olietanke

Det er dit ansvar, at reglerne om olietanke bliver fulgt. Henvendelser om olietanke i Fredensborg Kommune sendes til olietanke@fredensborg.dk

Når du overgår til anden varmekilde, din olietank tages ud af brug, eller din olietank når sløjfningsterminen, er det vigtigt, at du får sløjfet din olietank. Når tanken er sløjfet skal dokumentation i form af sløjfningsattest, billeder og kvittering, sendes til kommunen. Husk at skrive din adresse, oplysninger på tanken, oplysninger om hvad der er foretaget med tanken, samt hvilken varmekilde du skifter til. Vi kan samtidig hjælpe med at opdatere oplysningerne i BBR.

Olietanke er kun forsikringsdækkede så længe de overholder olietankbekendtgørelsen. Jordforureninger fra olietanke, som opdages senere end seks måneder efter sløjfningsdatoen, er ikke forsikringsdækkede.

Hvis der er mistanke om olieforurening (synligt hul i tanken, misfarvning af jorden i tankgraven, olielugt mm.), skal kommunens Team Miljø straks kontaktes på tlf. 72 56 59 07 eller på email miljoe@fredensborg.dk.

Du kan sende oplysninger om olietanke til olietanke@fredensborg.dk

Du kan også anmelde sløjfning/etablering af olietanke på www.bygogmiljø.dk

En nedgravet olietank kan sløjfes på to måder:

1. Opgravning: Tanken graves op og studse til påfyldning og udluftning fjernes.

2. Afblænding: Tanken tømmes, men bliver liggende i jorden. Studse til påfyldning og udluftning fjernes/afproppes.

Hvis tanken ligger i køreareal (under carport eller indkørsel) eller tæt ved bygningsfundament, kan det være nødvendigt at sikre sig mod sammenstyrtning ved f.eks. at fylde tanken med sand.

Sløjfning efter kommunens skærpede retningslinjer

Fredensborg Kommune anbefaler, at hvis tanken bliver liggende i jorden, afblændes tanken efter kommunens skærpede retningslinjer. Dette er ikke et lovkrav, men gøres for at sikre, at der ikke er en olierest tilbage i tanken efter tømning, som senere kan skabe en jordforurening.

For at forebygge dette, skæres der et hul ca. 60 x 60 cm i tanken, så inderside og bund kan rengøres for olierester, slam og lignende. Tanken renses til et niveau, der svarer til, at den er trykspulet med rensevæske.

Den indvendige manuelle rensning dokumenteres med billeder. Sløjfningsattest, billeder, sammen med kvittering fra firmaet, som har tømt tanken, sendes til kommunen. Hvis tanken opgraves, tages billeder af tankgraven og af den opgravede tank.

Overjordiske tanke og kældertanke kan sløjfes på to måder:
1. Afblænding af anlægget: Tanken tømmes og bundsuges for restindhold. Påfyldningsstudsen afmonteres og tanken afproppes. Team Miljø kontaktes.

2. Fjernelse af anlægget. Tanken tømmes og bundsuges for restindhold. Tanken bortskaffes. Team Miljø kontaktes.

Bortskaffelse af olietanken

En brugt olietank kan afleveres til en skrothandler eller på en af kommunens genbrugspladser. For beliggenhed af genbrugspladser, se kommunens hjemmeside. Tanken skal være tømt og renset for olierester og slam. Hvis tanken afleveres på kommunens genbrugsplads, skal den være skåret over så det kan ses, at den er rengjort indvendigt.

Forsikringsdækning ophører efter seks måneder

Så længe olietanken er lovlig (korrekt monteret, i brug og ikke har overskredet sløjfningsfrist) er en evt. jordforurening dækket af forsikringsordningen for villaolietanke (jf. § 49 i Jordforureningsloven). Jordforureninger fra tanken, som opdages senere end seks måneder efter sløjfningsdatoen, er ikke forsikringsdækkede. Det er derfor vigtigt at få sløjfet tanken kort efter at den er taget ud af brug eller sløjfningsterminen nået.

Din olietank har kun en vis levealder, og et olieudslip kan medføre, at jorden forurenes og der trænger sundhedsskadelige dampe ind i huset. Derfor er der fastsat regler for, hvornår små olietanke skal udskiftes. Mange olietanke er nu så gamle, at de skal udskiftes. Og som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår det skal ske. Tjek alderen på din olietank ved at se på fabriksåret på din tankattest, hvis en sådan findes, eller på et mærke på selve tanken eller påfyldningsstudsen.

Har du ikke en tankattest, kan du se om der ligger en på www.weblager.dk, eller du kan kontakte olietanke@fredensborg.dk.

Du kan se om Fredensborg Kommune har registreret en olietank på din adresse ved at søge på WebGIS https://www.fredensborg-gis.dk/  eller du kan se om der er registreret en olietank på din ejendom i BBR på www.ois.dk

Hvornår skal en nedgravet olietank udskiftes?

Reglen er, at nedgravede glasfiberbelagte ståltanke på under 6.000 liter skal udskiftes 40 år efter produktionsåret - senest den 31. december det pågældende år. Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal dog først udskiftes efter 50 år.  Vær opmærksom på, at det ikke var almindeligt med indvendig korrosionsbeskyttelse før år 2000.

Nedgravede plasttanke på under 6.000 liter skal sløjfes senest når de er 45 år gamle. 

Alle olietanke, hvis fabrikationsår ikke kan bestemmes, skulle være sløjfet nu.

Hvornår skal en overjordisk olietank udskiftes

Overjordiske olietanke af stål på under 6.000 liter skal udskiftes 30 år efter produktionsåret - senest 31. december det pågældende år. Hvis de har indvendig korrosionsbeskyttelse lægges 10 år til, så der først er krav om sløjfning, når de er 40 år gamle. Vær opmærksom på, at det ikke var almindeligt med indvendig korrosionsbeskyttelse før år 2000. Reglerne gælder uanset, om den overjordiske olietank står indendørs eller udendørs.

Overjordiske plasttanke på under 6.000 liter skal, hvis de er enkeltvæggede sløjfes efter 25 år - hvis de er dobbeltvæggede efter 40 år.

Alle olietanke, hvis fabrikationsår ikke kan bestemmes, skulle være sløjfet nu.

Så længe olietanken er lovlig (korrekt monteret, i brug og ikke har overskredet sløjfningsfrist) er en evt. jordforurening dækket af forsikringsordningen for villaolietanke (jf. § 49 i Jordforureningsloven). Jordforureninger fra tanken, som opdages senere end seks måneder efter sløjfningsdatoen, er ikke forsikringsdækkede.

Det er derfor en stor fordel at opdage en eventuel jordforurening fra en lovlig olietank i forbindelse med sløjfningen, da den vil være forsikringsdækket. Man kan, som ejer vælge frivilligt og for egen regning, at få lavet en forureningsundersøgelse af jorden omkring tanken og rørføringen. Kommunen anbefaler, at man bruger en kvalificeret rådgiver til undersøgelsen.  Mindre forureningsundersøgelser er dog ikke en garanti for, at der ikke er jordforurening.

Hvis der er konstateret eller er mistanke om olieforurening (synligt hul i tanken, misfarvning af jorden i tankgraven, olielugt mm.), skal kommunens Team Miljø straks kontaktes på tlf. 72 56 59 07 eller på miljoe@fredensborg.dk.

Hvis du er i et område med naturgas eller fjernvarme, kan det give god mening at konvertere til en af de to kollektive varmekilder.

Alternativt en luft-til-vand varmepumpe også være en oplagt mulighed.

Hvis pladsen på grunden tillader det, er jordvarme også et godt alternativ.

Pillefyr er også en mulighed, men kræver lidt mere arbejde i forbindelse med påfyldning mv.

Kontakt miljøafdelingen

Rådhuset, Egevangen 3B

2980 Kokkedal

72 56 50 00

miljoe@fredensborg.dk

Object reference not set to an instance of an object.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback