Olietanke

Har du en privat olietank under 6.000 liter, er der en række regler, du skal følge. Det er dit ansvar, at reglerne om olietanke bliver fulgt.

Reglerne for olietanke fremgår af Olietanksbekendtgørelsen (Bek. nr. 1257 af 3. december 2019).

Henvendelser om olietanke i Fredensborg Kommune sendes til olietanke@fredensborg.dk

Når du overgår til anden varmekilde, din olietank tages ud af brug, eller din olietank når sløjfningsterminen, er det vigtigt, at du får sløjfet din olietank. Når tanken er sløjfet skal dokumentation i form af sløjfningsattest, billeder og kvittering, sendes til kommunen. Husk at skrive din adresse, oplysninger på tanken, oplysninger om hvad der er foretaget med tanken, samt hvilken varmekilde du skifter til. Vi kan samtidig hjælpe med at opdatere oplysningerne i BBR.

Olietanke er kun forsikringsdækkede så længe de overholder olietankbekendtgørelsen. Jordforureninger fra olietanke, som opdages senere end seks måneder efter sløjfningsdatoen, er ikke forsikringsdækkede.

Hvis der er mistanke om olieforurening (synligt hul i tanken, misfarvning af jorden i tankgraven, olielugt mm.), skal kommunens Team Miljø straks kontaktes på tlf. 72 56 59 07 eller på email miljoe@fredensborg.dk.

Du kan sende oplysninger om olietanke til olietanke@fredensborg.dk

Du kan også anmelde sløjfning/etablering af olietanke på www.bygogmiljø.dk