Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Høns

Høns

Er høns tilladt i området?

Undersøg om ejendommen ligger i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsområde eller/og om der er servitutter tinglyst på ejendommen, vedtægter i grundejerforening eller andre lokale bestemmelser om hold af høns i dit område.

Som ejer af hobbydyr skal man sikre sig, at dyrene ikke er til gene for naboerne eller medfører forurening eller rotter.

se video om rotter og høns


Gode råd i forbindelse med hønsehold

Snak med dine naboer om deres syn på høns, og tag hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med placering af hønsehus og indhegning.

Husk at, hønsehold kan give lugt- og støjgener. Søg at begrænse disse gener mest muligt. Det kan fx gøres ved:

  • at have et mindre hønsehold og undgår haner
  • at fjerne gødningen jævnligt
  • at holde dyrene inde i et mørklagt hønsehus om natten indtil kl. 7.00 på hverdage og indtil kl. 8.00 på lørdage, søn- og helligdage
  • at isolere hønsehuset, hvis dyrene alligevel laver generende støj
  • at sørge for ikke at tiltrække rotter ved opbevaring og udlægning af foder

Hønsehuset skal opfylde bygningsreglementets regler om placering på grunden, sæt ikke hønsehus og hønsegård for tæt på skel. Spørg evt. kommunens afdeling for byggesager. Normalt krav er 2,5 meter fra skel.

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback