Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Bevaringsværdige bygninger Bygningspræmiering

Bygningspræmiering

God arkitektur af høj kvalitet i 2021.

Fredensborg Kommune indeholder mange eksempler på god arkitektur af høj kvalitet. Der blev uddelt i alt seks priser samt hædrende omtale til Sletten beboerforening i september 2021.

De to arkitekturpriserne gik til en nyfortolkning af et længehus i landzone samt til en kontorbygning i tilknytning til Louisiana Museum Of Modern Art.

Der blev uddelt fire bevaringspriser alle projekter inden for renovering eller nybyggeri i Sletten fiskerleje i Humlebæk.

Bedømmelseskomiteen valgte i år at tildele hædrende omtale til Sletten beboerforening som en påskønnelse af deres frivillige arrangement bl.a. i forbindelse med bevaringsudvalget.

 

Begrundelserne for bedømmelseskomiteen valg kan ses herunder.

Arkitekturpris 2021, énfamiliehus i landzone

Rådgiver: Sivager Arkitekter

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Huset i skovkanten har et nutidigt og moderne arkitektonisk udtryk.

I størrelse og proportioner er huset nænsomt tilpasset det omkringliggende terræn. Det enkle materiale- og farvevalg med bl.a. forpatineret zink og træbeklædning i to varianter indgår i et fint samspil med naturen.

I projektet indgår flere bæredygtige løsninger b.la. solenergi, jordvarme og genanvendelse af byggematerialer.

Med et nutidigt bud på et klassisk længehus som nøje er tilpasset omgivelserne og for at indarbejde flere bæredygtige løsninger i projektet tildeler Fredensborg kommune hermed Arkitekturprisen 2021.”

Arkitekturpris 2021, kontorbygning, Havnevej 5 i Humlebæk

Ejer: Louisiana Fonden
Rådgiver: Wohlert Arkitekter

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Louisiana Museum Of Modern Art havde brug for mere plads til deres personale, og det skulle være en bygning der kunne indgå i det eksisterende havnemiljø.

Bådhuset blev motivet for bygningen, der med sin enkle og lange bygningskrop, lægger sig vinkelret mod kysten. Bygningen har sortmalet lodret træbeklædning og passer på den måde smukt ind i omgivelserne. I projektet er indarbejdet flere bæredygtige tiltag som f.eks. solceller på tagfladen, og der er brugt enkle løsninger til at regulere indeklimaet.

For bygningens fine tilpasning i det omkringliggende havnemiljø og kystlandskab, samt dets enkle og smukke bud på en ny kontorbygning tildeler Fredensborg Kommune Arkitekturprisen 2021.”

Bevaringspris 2021, renovering af Gl. Strandvej 135 i Humlebæk

Ejer: Anette Buur Bangsgaard og Aage Krogh
Rådgiver: Anette Buur Bangsgaard

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Det gamle fiskerlejehus har gennemgået en større renovering. Nyt stråtag, nye kviste samt en genopretning af facaderne.  

Genopretning af facaderne har bl.a. bestået i at udskifte  vinduer i gavl og nordfacade med vinduer som i proportioner og stilart passer til fiskerlejehuset.

Det kræver en stor indsat at gennemføre sådanne tiltag, men det har stor betydning for det samlede resultat, og tjener som et godt eksempel for andre.

For det flotte resultatet med renovering af fiskerlejehuset tildeler Fredensborg Kommune hermed en bevaringspris 2021.”

Bevaringspris 2021, Genopbygning og renovering af Gl. Strandvej 160A

Ejer: Louise Albeck Heilmann
Rådgiver: arkitekt Sophus Bruun

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Det halve dobbelthus ved Gl. Strandvej 160A fremstod for nogle år siden med sætningsskader i fundament og murværk. Huset er nu genopbygget og renoveret i samme dimensioner, materialer og konstruktion, som det oprindelige hus. Som et bæredygtigt tiltag kan nævnes at de oprindelige tagsten er genanvendt. 

For den fine renovering med respekt for dobbelthusets arkitektoniske udtryk tildeler Fredensborg Kommune en bevaringspris 2021.”

Bevaringspris 2021, nyt fiskerlejehus ved Gl. Strandvej 141

Ejer: Yolanda Baz og Henrik Hassing Nielsen
Rådgiver: Hassing Entreprise af 2011 Aps
Projekterende : Arkitekt Finn Zeuthen i samarbejde med Arkitekt Anders Klarskov og Ingeniør Anders Fabricius Møller.”

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Det er ikke ofte der er mulighed for at bygge et nyt fiskerlejehus i  Sletten, men i tilfældet ved Gl. Strandvej 141 opstod muligheden, da det oprindelige hus nedbrændte. De nye ejere har gennemført et flot projekt hvor det er lykkedes at opføre et hus med et arkitektoniske udtryk som nænsomt er tilpasset den omkringliggende bebyggelse og gaderum.

For det nye fiskerlejehus, og den gode tilpasning til området tildeler Fredensborg Kommune en bevaringspris 2021.”

Bevaringspris, nyt fiskerlejehus ved Gl. Strandvej 131A

Ejer: Susanne og Lauge Sletting

Rådgiver: Arkitekterne Jens Fredslund og Ole Gullits

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Det oprindelige hus på adressen stod ikke til at redde på grund af bl.a. råd- og sætningsskader. Det nye fiskerlejehus er opført som en længebygning mod Gl. Strandvej, og med en mindre havestue mod øst. Huset er i proportioner og materialevalg nøje tilpasset området, og projektet er skabt i respekt for intentionerne i den bevarende lokalplan.

For det fine fiskerlejehus, og for at gennemføre et projekt som er med til at bevare bygningskulturen i Sletten Fiskerleje tildeler Fredensborg Kommune en bevaringspris 2021.”

Hædrende omtale til Sletten beboerforening

Bedømmelseskomiteen valgte i år valgt også at tildele hædrende omtale til en beboerforening, som er med til at gøre en særlig indsat.

Bedømmelseskomiteen udtaler:

”Sletten er et helstøbt og meget velbevaret eksempel på et fiskerleje, som med sin tætte bebyggelse og nære relation til kysten fortæller en tydelig historie om livet i fiskerlejet.

Bygningsmæssigt fremstår Sletten meget helstøbt med en blanding af

Fiskerlejehuse og borgerhuse. Karakteristisk for området er også de små snoede veje og kroge, som giver oplevelsesrige byrum.

Sletten beboerforening er med til at bevare fiskerlejets særegne karakter f.eks. ved at frivillige repræsentanter fra beboerforeningen indgår i bevaringsudvalget som hvert år er med til at behandle byggesager i området.

Bedømmelseskomiteen påskønner Sletten beboerforenings frivillige engagement. Fredensborg Kommune tildeler hermed hædrende omtale til Sletten beboerforening.”

Plaketter 

Disse smukke plaketter blev givet til vinderne af bygningspræmiering 2021.

 

Kommunen har mulighed for at uddele forskellige priser hvert tredje år.

 • Det kan være en Arkitekturpris til bygninger eller anlæg, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere og mere klimavenlig eller bæredygtig.
 • Det kan også være en Restaureringspris, hvis f.eks. en bygning er restaureret med respekt for husets oprindelige arkitektoniske stil og udtryk
 • eller en Landskabspris til en park eller plads som bidrager positivt til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab.

Byggeri og anlæg skal være færdiggjort i 2018, 2019 eller 2020 eller være færdige i et sådant omfang, at beslutningsgrundlaget for en præmiering kan forsvares.

 • Endvidere kan kommunen tildele en Klassikerpris til bygninger eller anlæg opført uden for den ellers angivne tre-årige periode, ligesom der også gives mulighed for at give en påskønnelse til organisationer, foreninger eller personer der har gjort en særlig indsats for at øge den arkitektoniske kvalitet i Fredensborg Kommune.

 • At byggeriet eller anlægget fremtræder smukt og i høj arkitektonisk kvalitet
 • At der bidrages til arkitektonisk nytænkning i et nutidigt eller moderne formsprog
 • At der bidrages positivt til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab
 • At der er skabt gode rammer for hverdagsliv og brugskvalitet – herunder tilgængelighed for alle
 • At der er tænkt klima og bæredygtighed ind i materialevalg, realisering og drift, eller
 • At der er tale om en smuk renovering af en gammel bygning med udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

 • Formand for bedømmelseskomiteen, Formand for Plan, Miljø og Klimaudvalget, Lars Simonsen (B)
 • Medlem af byrådet Louise Mehnke (S)
 • Medlem af byrådet Carsten Bo Nielsen (V)
 • Repræsentant for Akademisk Arkitektforening, Arkitekt maa Charlotte Algreen
 • Planchef, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Jens Ulrik Romose
 • Sekretær (uden stemmeret) for bedømmelseskomitéen, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, arkitekt MAA, Claus Steffensen

Fredensborg Kommune har mulighed for at uddele forskellige priser hvert tredje år:

Det kan være en Arkitekturpris til bygninger eller anlæg, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere og mere klimavenlig eller bæredygtig.

Det kan også være en Restaureringspris, hvis f.eks. en bygning er restaureret med respekt for husets oprindelige arkitektoniske stil og udtryk eller en Landskabspris til en park eller plads som bidrager positivt til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab. 

Endvidere kan kommunen tildele en Klassikerpris til bygninger eller anlæg opført uden for den ellers angivne treårige periode, ligesom der også er mulighed for at give en påskønnelse til organisationer, foreninger eller personer, der har gjort en særlig indsats for at øge den arkitektoniske kvalitet i Fredensborg Kommune.

Ved præmieringen kan kommunen lægge vægt på:

 • At byggeriet eller anlægget fremtræder smukt og i høj arkitektonisk kvalitet
 • At der bidrages til arkitektonisk nytænkning i et nutidigt eller moderne formsprog
 • At der bidrages positivt til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab
 • At der er skabt gode rammer for hverdagsliv og brugskvalitet - herunder tilgængelighed for alle
 • At der er tænkt klima og bæredygtighed ind i materialevalg, realisering og drift, eller
 • At der er tale om en smuk renovering af en gammel bygning med udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Se vedtægter for præmiering af god arkitektur herunder.

Formålet med at etablere en bygningspræmiering er at sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet i Fredensborg Kommune.

Prisen skal sætte fokus

 • på smukt byggeri og anlæg af høj kvalitet,
 • på arkitektonisk nytænkning,
 • på bæredygtighed og
 • på at øge interessen for renovering af gamle bygninger ved at fokusere på kvalitative eksempler til inspiration for bygherrer og borgere.

Fredensborg Kommune præmierer hvert tredje år bygninger og anlæg, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere og mere klimavenlig / bæredygtig.

Emner / byggerier skal være taget i brug inden for de tre foregående kalenderår før præmieringen finder sted, eller være færdige i et sådant omfang, at beslutningsgrundlaget for en præmiering kan forsvares.

Følgende kan præmieres:

 • Nye bygninger til alle typer anvendelser som, f.eks. etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål mv.
 • Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger
 • Restaurering af bygninger og anlæg
 • Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, gårdrum, vej- og landskabsanlæg

Kommunen kan endvidere vælge, at tildele ”klassikerprisen” til et emne eller byggeri opført uden for den ellers givne 3-årige periode.

”Klassikerprisen” kan tildeles, hvis kommunen finder, at der er gjort en indsats for, at bibeholde oprindelige arkitektoniske kvaliteter, fx. stadig opretholdelse af et helhedsindtryk.

Kommunen kan også vælge at give en påskønnelse til organisationer, foreninger eller personer, der har gjort en særlig indsats for at øge den arkitektoniske kvalitet i Fredensborg Kommune.

Ved præmieringen kan der lægges vægt på:

 • at byggeriet eller anlægget fremtræder smukt og i høj arkitektonisk kvalitet,
 • at der bidrages til arkitektonisk nytænkning i et nutidigt eller moderne formsprog,
 • at der bidrages positivt til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab,
 • at der er skabt gode rammer for hverdagsliv og brugskvalitet, herunder tilgængelig- hed for alle,
 • at der er tænkt klima og bæredygtighed ind i materialevalg, realisering og drift, eller
 • at der er tale om en smuk renovering af en gammel bygning, med udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Præmien består af et diplom til ejer/bygherre, et diplom til arkitekten og/eller et diplom til landskabsarkitekten.

Ejer kommunen bygningen/anlægget tildeles diplomet til arkitekten og/eller landskabs- arkitekten.

Præmiering af organisationer, foreninger eller personer sker ligeledes ved tildeling af et diplom.

Bedømmelse foretages af en bedømmelseskomité bestående af 5 personer:

 • Formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
 • 2 medlemmer af Byrådet
 • 1 repræsentant fra Akademisk Arkitektforening
 • 1 medarbejder fra administrationen i Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv. 

Herudover stiller Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv 1 medarbejder til rådighed som sekretær for komitéen. Sekretæren har ikke stemmeret.

Komitéen udpeges ved starten af en ny byrådsperiode og deltagelse løber byrådsperio- den ud. Genudpegning kan finde sted. Ved udtrædelse før tid skal komitéen opsuppleres.

Indstilling af emner/bygninger til bedømmelseskomitéen udarbejdes af administrationen ved Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv. Administrationen sørger for, at offentligheden, borgerne og erhvervslivet har haft mulighed for, at bidrage med forslag til indstillingen.

Før der træffes afgørelser, skal bedømmelseskomitéen i videst mulige omfang have be- sigtiget de indstillede emner/bygninger in situ. Bedømmelser sker ud fra kriterierne i pkt. 2, og valget af de endeligt præmierede emner/bygninger skal motiveres.

Afgørelser i bedømmelseskomitéen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af eventuel stemmelighed har formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den afgørende stemme.

Bedømmelseskomitéen kan afgøre, at hvis der ikke findes emner til præmiering, uddeles der ingen præmier det pågældende præmieringsår.

Første præmiering efter disse vedtægter sker i 2013 og herefter hvert 3 år.

Formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget forestår diplomoverrækkelsen ved et arrangement i foråret.

Ejere, bygherrer, arkitekter, forslagsstillere, borgere, presse mv. kan inviteres til arrangementet, og præmieringen kan offentliggøres ved en pressemeddelelse, ved en udstilling på Rådhuset og/eller lignende.

Vedtægterne for præmiering af arkitektur i Fredensborg Kommune træder i kraft den 1. juni 2012.

Vedtaget af Fredensborg Byråd d. 20. juni 2011 med ændring d. 30. april 2012.

Ændring vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget d. 4. november 2014

Præmiering af god arkitektur 2018

• Arkitekturprisen 2018 – Enfamiliehus på Gl. Strandvej 272A i Humlebæk

Ejer: Stephanie Krups Mikkelsen
Arkitekt: Atelier Lise Juel

Bedømmelseskomitéen udtaler:
Arkitekt Lise Juel har tegnet det nye enfamiliehus ved Gl. Strandvej 272A.
Det er et flot eksempel på et hus opført i et nutidigt og moderne arkitektonisk udtryk som samtidig er nænsom tilpasset omgivelserne.
Mod Gl. Strandvej er bygningskroppen lavt og tilbagetrukket, men rejser sig op mod skovbrynet i baggrunden. Det olierede cedertræ i facaderne og det patinerede kobbertag giver et flot samspil til skoven i baggrunden.
For det flotte enfamiliehus ved Gl. Strandvej 272A og for at højne kvaliteten af arkitekturen i området tildeler Fredensborg Kommune hermed Arkitekturprisen 2018. 

Ejer: Nivaagaard teglværk Ringovn
Arkitekt: Henrik Jespersen fra Alex Poulsen arkitekter

Bedømmelseskomitéen udtaler:

Den gamle vognport ved Teglværksvej 10 indgår i fortællingen om Nivaagaard teglværk. Det er en del af områdets industrihistorie og vores fælles kulturarv. 

Renovering af vognporten er derfor særlig vigtig fordi bygningens nye anvendelse handler om at formidle områdets historie for de besøgende. 

Vognporten, som oprindeligt blev bygget til heste har gennemgået en gennemgribende renovering med respekt for den oprindelige bygning. Bygningens proportioner er bevaret og de særlige ´ruder es´- teglsten er genanvendt. Huset er i dag indrettet med moderne faciliteter med køkken, handicapvenligt toilet samt et stort lokale med flere anvendelsesmuligheder.

For den flotte renovering af vognporten og for påskønnelse af det frivillige arbejde som har båret projektet tildeler Fredensborg Kommune en renoveringspris 2018.

Ejer: Humlebæk Boligselskab 
Arkitekt: Karl Henning Sørensen arkitekter

Bedømmelseskomitéen udtaler:

Enebærhaven blev opført i 1970érne og er et almennyttigt boligbyggeri centralt placeret i Humlebæk. 

Bebyggelsen trængte til en renovering og det blev Karl Henning Sørensen arkitekter som har udarbejdet en helhedsplan for Enebærhaven. 

Der er tale om en gennemgribende renovering, hvor bebyggelsen bl.a. har fået nye facader, nye vinder, boligindretningen er ændret således at der er skabt nye og mere tidssvarende boliger således at der er plads til unge og ældre, enlige og familier.

Enebærhaven har fået et nyt og flot fælleshus som skal danne ramme for mange sociale sammenkomster fremover. 

De grønne udearealer er blevet imødekommende og indrettet med fokus på ophold og leg. 

Fredensborg Søpark er en bebyggelse bestående af 303 kædeparcelhuse opført i 1970érne. Den ligger som nabo til Fredensborg slotspark i et smukt kuperet område ved Esrum sø.

Grundejerforeningen med Anders Helner som formand gør et fantastisk arbejde med at bevare og opretholde den skønne bebyggelse sådan som den er tænkt. 

Grundejerforeningen gør en stor indsat for naturpleje og forskønnelse af område af egne penge og ved at søge fondsmidler. 

Bedømmelseskomitéen påskønner grundejerforeningen indsats i Fredensborg Søpark og det er til inspiration for alle. Fredensborg Kommune tildeler hermed hædrende omtale til Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. 

Arkitekturpris 2015: Enfamiliehus ved Grønholtvang (ovenstående billede)
Opførelsesår: 2014
Arkitekt: Leth og Gori
Yderlig information om projektet www.lethgori.dk/roof-house
Fra bedømmelseskomiteens begrundelse: Huset ved Grønholtvang er et meget fint eksempel på, hvordan et samspil mellem arkitektrådgiver og bygherre kan skabe endnu bedre arkitektur end udgangspunktet. Her har man med enkle og præcise indgreb forvandlet en gammel 60’er villa til en nutidig bolig. Med sine proportioner, sit moderne formsprog og bearbejdning af tagfladerne er huset med til at højne arkitekturen ikke bare i nærområdet, men i hele Fredensborg Kommune.

Restaureringspris 2015: Landsbyhus, Langstrupvej 12 
Opførelsesår: Omkring 1800 og renoveret 2013 / 2014
Arkitekt: Hornbæk Totalentreprise i tæt samarbejde med bygherre
Fra bedømmelseskomiteens begrundelse: Langstrup Landsby rummer mange kvaliteter, og derfor er den netop blevet kortlagt som kulturmiljø i Fredensborg Kommune. Restaureringen af Langstrupvej 12 er derfor særlig vigtig i bevaringen af landsbymiljøet. Husets ejere havde planer om nedrivning, men valgt alligevel at bevare huset og opdatere det til nutidig brug. Restaureringen er gjort med respekt for husets oprindelige arkitektoniske stil og udtryk.

Landskabspris 2015: Nivaagaards parkanlæg 
Opførelsesår: Oprindeligt fra starten af 1900-tallet, og senere ved rekonstruktion fra 2007
Arkitekt: Landskabsgartner Fritz Edvard Glæsel fra parkens start, og gartner Svend Hansen ved rekonstruktionen fra 2007.
Fra bedømmelseskomiteens begrundelse:
Nivaagaard danner rammen om en enestående fortælling om områdets teglværksproduktion, og om hvordan det omkringliggende bysamfund i Nivå opstod. I tilknytning til Nivaagaard ligger Nivaagaards park.
Parken byder på unikke oplevelser, når man bevæger sig rundt på stierne blandt de mange rhododendron, eller man gør ophold for at nyde udsigten over Øresund. Parken har gennem de senere år gennemgået en større renovering.

Arkitekturprisen 2013 
Enfamiliehus på Strandvænget 8, 3050 Humlebæk
Opført i 2007
Arkitekt: M & M Arkitekter v/ Anders Møller og Tue Trærup Madsen.

Bedømmelseskomiteen udtaler:
Strandvænget 8 er et fint eksempel på indpasning af et nyt enfamiliehus i et ældre boligområde. Med sine proportioner, sit moderne formsprog og sin forarbejdning af tagfladerne, tager villaen hensyn til omgivelserne, og er med til at højne kvaliteten af arkitekturen i området. Carporten er opført efterfølgende, men er på fornem vis tænkt med i helheden.

Renoveringsprisen 2013 
Facaderenovering af Islandshøjparken afd. 101, Islandshøjparken 17-32, 2990 Nivå. Udført i 2010-2012. Arkitekt: JJW Arkitekter A/S
Bedømmelseskomiteen udtaler:
Facaderenoveringen af Islandshøjparken har tilført bebyggelsen en imødekommende og arkitektonisk identitet, hvor facadernes murstenspartier og elegante farveholdning trækker på genkendelige traditioner fra tidligere årtiers dansk almennyttigt boligbyggeri. Et forældet betonbyggeri er på fornem vis blevet opgraderet.
samt istandsættelse og transformation af Lyngebækgård, Lyngebækgårsdalle 7 m.fl., 2990 Nivå. Udført løbende siden år 2000 . Arkitekt: Poul Svendsen i tæt samarbejde med ejeren.


Bedømmelseskomiteen udtaler: Med sine renoveringsarbejder og nybyggeri, fremstår det samlede anlæg helstøbt, og i relation til den flot genskabte og restaurerede hovedbygning. Bygningsmassen fremstår eksklusiv i en kombination af gode materialer og godt udført håndværk.

Klassikerprisen 2013 
Boligbebyggelsen Fredensborghusene, Bakkedraget 1-79, 3480 Fredensborg
Opført i 1963. Arkitekt: Jørn Utzon

Bedømmelseskomiteen udtaler: Fredensborghusene er opført med en tidløshed i både arkitektur og landskabsbehandling. Som den stolte hjemkommune for en af Danmarks mest anerkendte og roste boligbebyggelser, ønsker Fredensborg Kommune, at tildele boligbebyggelsen den klassikerpris som de til fulde fortjener.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback