Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og unge Unge SSP

SSP

SSP står for Skole, Socialforvaltning, Politi.

Det gør vi fordi vi arbejder sammen med skolerne, socialforvaltningen og politiet. Vi arbejder med børn og unge i Fredensborg kommune. Det gør vi fordi vi gerne vil hjælpe jer til at få en god og tryg hverdag.

Du kan møde os i skolen, i klubben, og i lokalområdet fx bibliotekerne, boligområder og bybilledet generelt.  Du kan også finde os på vores online chatrådgivning, på Facebook og Instagram.

Du og dine venner kan altid hilse på os og få en snak. Vi kan tale sammen om alt hvad der giver mening for dig, om hvad der fylder i din hverdag som ung i Fredensborg Kommune.

Nogen gange har vi flere samtaler med børn og unge. Det kan fx være hvis man har det svært derhjemme, med vennerne eller noget helt andet. Ved sådanne samtaler kan vi mødes på rådhuset eller der hvor du føler dig tryg. Hvis du gerne vil have dine forældre med til en samtale er de meget velkomne.

Kontakt os

SSP Koordinator
Christina Burrild 
chvib@fredensborg.dk  - 21 14 02 49

SSP-konsulenter
Kasper Ljung Pedersen - Fredensborg 
kljp@fredensborg.dk  - 92 43 21 59

Martin Moreau Svelmøe - Humlebæk 
mamos@fredensborg.dk - 24 97 22 84 

SSP/18+ konsulent
Metehan Karakus - Kokkedal  
meka@fredensborg.dk  - 51 23 80 81

Christina Burrild - Fredensborg og Humlebæk
chvib@fredensborg.dk  - 21 14 02 49

 Daniel Tobias Rosenberg - Nivå 
danro@fredensborg.dk - 21 28 24 47 

 • Oplæg for børn og unge på skolerne under temaerne: Digital dannelse, Konflikt håndtering, Social Pejling og Ungdomsliv. 
 • Facilitering af forældremøder på skolerne under temaerne: Digital dannelse og Ungdomsliv herunder styrkelse af forældresamarbejdet.
 • Tæt samarbejde med skolerne og uddannelsesinstitutionerne omkring børn og unges trivsel.
 • Konfliktmægling mellem børn og unge.
 • Håndtering af direkte henvendelser fra institutioner, lokalområdets indsatser, forældre, borgere mv.
 • Skabe tryghed i lokalsamfundet via opsøgende arbejde.
 • Brobygning mellem ung og uddannelse, fritidsjob, fritidsaktiviteter og Jobcentret.
 • Anonym chatrådgivning for børn og unge.
 • Samtaleforløb, herunder korte samtaleforløb med unge og deres forældre eller samtaleforløb med en ung, som er iværksat af en ungerådgiver.
 • Tæt samarbejde med politiet jf. Retsplejeloven § 115, med henblik på kriminalitetsforebyggelse.
 • Bekymringssamtaler med børn, unge og deres forældre i nogle tilfælde i samarbejde med Politiet.
 • Koordinering af det kriminalpræventive arbejde i Fredensborg kommune, samt tværkommunalt.

Hvis du har viden om eller en bekymring for et barn eller en ung er du altid velkommen til at kontakte SSP Fredensborg.

Har du som forælder eller borger har kendskab til unge, der begår kriminalitet skal du henvende dig til politiet med din viden på 114, hvis du ønsker at anmelde det.

I Fredensborg Kommune tilbyder Rusmiddelcenter Fredensborg rådgivning og behandling til unge over 15 år, som har et bekymrende forbrug af rusmidler.

Rusmiddelcenter Fredensborg tilbyder også pårørenderådgivning og forældregruppe til forældre vedr. deres børns forbrug af rusmidler.

Har du som fagperson viden om en ung med et forbrug af rusmidler, kan du også kontakte Rusmiddelcenter Fredensborg for at høre mere om, hvad vi kan hjælpe med.

Kontakt Rusmiddelcenter Fredensborg på 72 56 23 00
Du kan ringe til os mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8 – 12

Du skal ikke have en henvisning, men kan kontakte os direkte på telefon eller mail rusmiddelcenter@fredensborg.dk 

Læs om mere om behandling på vores hjemmeside https://rusmiddelcenterfredensborg.fredensborg.dk/

SSP laver opsøgende gadeplansarbejde hele året rundt. I sommerperioden er det hyppigere end i vinterperioden hvor der ofte er mere stille ude på gaderne.

Der er flere formål med det opsøgende arbejde. For det første er det en god måde for SSP at møde de unge ude i ungemiljøerne. Det giver mulighed for at tale med de unge under mere uformelle former hvor kontakten nogle gange kan udvikle sig til en basketball kamp eller løbehjulsdyst.  Nogen gange er der tiden til at tage en længere snak med få unge. Andre gange er det en snak ved gadefesten om hensyn til andre borgere samt en hjælp til et ungt menneske, der har brug for en vokse.

Derudover har gadeplansarbejdet en tryghedsskabende effekt for både de unge og lokalområdet at SSP er på gaden i eftermiddags- og aftentimerne.

Det er vigtigt for SSP at være synlige i det opsøgende arbejde.

SSP kører altid rundt i kommunens el-biler og har SSP-trøjer/jakker på.

SSP-teamet har to 18+ medarbejdere som primært arbejder med unge over 18 år. De er placeret fysisk på Rådhuset i Kokkedal, men møder også de unge ude på gadeplan, når de laver opsøgende arbejde, herunder også skoler, klubber, biblioteker, boligområder mm.

18 + er et frivilligt tilbud om hjælp og støtte til at guide den unge igennem de ting, der fylder og kan være svære som ung. Fokus er kriminalitet, overgangen til voksenlivet, bolig, gæld, rusmidler, uddannelse/job, økonomi og hvad der ellers giver mening for den unge.

18+ medarbejderne er fleksible, og kan holde samtaler på rådhuset eller der hvor den unge føler sig tryg.

Du kan benytte af tilbuddet, hvis du:

 • Er mellem 16 – 25 år.
 • Laver kriminalitet eller føler dig presset til at begå kriminalitet.
 • Afventer en dom, skal afsone eller er på vej mod løsladelse.
 • Har brug for hjælp til at fastholde uddannelse/job eller har svært ved at komme i gang. 
 • Ønsker rusmiddelbehandling.
 • Har brug for en nem indgang til kommunens tilbud.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback