Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Unge 10. klasse

10. klasse

10. klasseforløbet starter med at afdække elevernes individuelle faglige niveau og personlige ståsteder.
Grundforløbet har alene det formål at give eleven et målrettet og udbytterigt år, der sætter eleven i stand til at træffe rigtige valg for eleven selv. 

Udover de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk er der mulighed for at vælge blandt tilbudsfagene tysk, fransk, fysik/kemi og lektiecafe.
Der kan også vælges tysk og fransk.

I løbet af året laves den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO-opgaven), hvor der er en uge til at arbejde med et emne, der tager udgangspunkt i det kommende uddannelsesvalg.

Niveaudeling i de primære fag dansk, engelsk og matematik er en af vejene til det faglige løft.
Ved siden af de obligatoriske fag og eventuelle tilbudsfag, gennemføres 3 x 10 ugers understøttende temaforløb. 

Temaforløbene er med til at udvikle  eleven fagligt gennem interesse og fordybelse.
Der er ikke afgangsprøver i disse forløb.  

I første periode kan  eleven vælge mellem: 

  • Bold og  bevægelse    
  • Personlig gennemslagskraft
  • Musik og performance
  • Faglig fordybelse

Få mere information på Fredensborg Skoles hjemmeside 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback