Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Folkeskoler og SFO Tilbud til elever med særlige behov

Tilbud til elever med særlige behov

Almindelig specialpædagogisk bistand er et tilbud til skolebørn med indlæringsvanskeligheder og børn, der på grund af adfærdsproblemer eller psykiske vanskeligheder har svært ved at indgå i et almindeligt undervisningsmiljø. Undervisningen foregår på barnets folkeskole og gennemføres dels som støtte i den almindelige klasseundervisning og dels som undervisning på små hold.

Der kan iværksættes en særlig indsats overfor elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte i form af råd, vejledning eller konkret hjælp til at få deres hverdag til at fungere bedre, fagligt og socialt. 

Elever, lærere og forældre kan alle henvende sig om specialundervisning til skolens ledelse. I nogle tilfælde vil skolepsykologen blive inddraget for i et samarbejde med forældre, elev og lærere at finde frem til det rigtige tilbud. 

Specialundervisning kan kun finde sted efter aftale med forældrene, når det drejer sig om enkelt elever.

Beslutningen om, hvorvidt et barn skal gå i en almindelig skoleklasse eller have et specialtilbud, hviler altid på en vurdering af det enkelte barn, hvordan barnet fungerer, og spørgsmålet om barnet vil have gavn af at være inkluderet.

Der er altså fortsat børn,  der visiteres til specialskoler og specialklasser. 

Alle tosprogede børn sprogvurderes i børnehaven ved overgang til børnehaveklassen og i løbet af børnehaveklassen.

På baggrund af sprogvurderingen beslutter skolen om barnet skal tilbydes undervisning i dansk som andetsprog.

Undervisningen i dansk som andetsprog kan foregå som ene- eller holdundervisning og kan ligge i perioder eller jævnt fordelt over et helt skoleår.

Undervisningen foregår på barnets egen skole. 

Børn og unge, der først møder det danske sprog ved skolestart, får et særligt tilrettelagt modtageforløb på skolen eller - for de ældste elever - i et modtagetilbud på Humlebæk Skole.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback