Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Folkeskoler og SFO Overgang til 10. klasse og ungdomssuddannelser

Overgang til 10. klasse og ungdomssuddannelser

Efter 9. klasse kan du vælge enten at gå videre i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse.

10. klasse 

Fredensborg Kommunes 10. klasse-tilbud ligger på Fredensborg Skole, afdeling Vilhelmsro:

10. klasseforløbet starter med at afdække elevernes individuelle faglige niveau og personlige ståsteder.
Grundforløbet har alene det formål at give eleven et målrettet og udbytterigt år, der sætter eleven i stand til at træffe rigtige valg for eleven selv.

Ungdomsuddannelserne

UU Fredensborg tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge fra 6. klasse til de fylder 25 år.

Der er et nationalt politisk ønske om, at der skal være flere faglærte i Danmark. Som led til at opnå dette, skal flere unge efter 9. eller 10. klasse søge ind på en erhvervsuddannelse.

Hvert år skal alle kommuner opgøre søgetal til ungdomsuddannelser for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelser.

Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser samt øvrige ungdomsuddannelser.

Den 30. maj 2023 besluttede byrådet i Fredensborg Kommune et årligt måltal for 2024 for alle tre uddannelsestyper samt et langsigtet måltal for 2026 for erhvervsuddannelser. Måltallene blev bestemt på baggrund af tidligere søgetal og måltal og viden om den socioøkonomiske sammensætning i kommunen. Måltal for 2024 og søgetal for 2022 og 2023 fremgår af nedenstående tabel.

 

Måltallene for 2024 er 80 pct. til gymnasiale ungdomsuddannelser, 15 pct. til erhvervsuddannelser og 5 pct. til øvrige uddannelsestilbud blandt unge bosat i Fredensborg Kommune. Desuden er det besluttet, at kommunen har et langsigtet måltal for søgningen til erhvervsuddannelser på 17 pct. i 2026.

Søgetal for 2023 er 81 pct. til de gymnasiale ungdomsuddannelser, 11,8 pct. til erhvervsuddannelser og 7,3 pct. til øvrige uddannelsestilbud blandt unge bosat i Fredensborg Kommune.

 

Kilde (søgetal): uddannelsesstatistik.dk. Note: Data omfatter unge bosiddende i kommunen, som har søgt direkte videre fra 9. eller 10. klasse. Unge som har søgt 10. klasse er sorteret fra.

 

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback