Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Folkeskoler og SFO Moderne folkeskoler i udvikling

Moderne folkeskoler i udvikling

Kommunens skoler har både dygtige elever og høj trivsel, og det vil vi gerne holde fast i.
Vi ønsker, at kommunens skoler skal være det naturlige førstevalg.
Ligesom attraktive læringsmiljøer skal tiltrække børnefamilier og de bedste lærerkompetencer. 

Alle kommunes skoler er en del af Fremtidens Folkeskoler – nogle skoler moderniseres, mens andre nybygges eller tilbygges.

For hver skole vil alle blive hørt og inddraget. 

Projekterne udvikles i samarbejde med den enkelte skoles ledelse, elever, ansatte, skole- og områdebestyrelser samt andre relevante brugere.

 

 

Se udviklingen af fremtidens folkeskoler

Kokkedal Skole

Kokkedal Skole er den første skole der får moderniserede læringsmiljøer.  

På Kokkedal Skole betyder investeringen i Fremtidens Folkeskoler blandt andet, at skolen: 
•    Har fået renoveret mellemtrinnet afdeling (Spor A) med fokus på muligheder for fælles samlinger, præsentation og fordybelse. Samtidig er området blevet skofrit med ny akustik, ventilationssystem og ovenlys.
•    Har fået renoveret skolens bibliotek. Her er læsehule og direkte adgang til det fri. Biblioteket fungerer også som et lille folkebibliotek med adgang for alle borgere.
•    Har fået opgraderet kantinen og etableret et cafeudsalg på øst-matriklen
•    Har fået et mega makerspace ’Innovateket’, hvor der er plads til forsøg, og hvor læringsrummene er indrettet til projektorienteret undervisning. I alt er over 1000 m2 i to etager omdannet fra traditionelle klasselokaler til et inspirerende sammenhængende læringsrum, med både lasercutter, podcaststudie, foodlab og projektzoner.
•    Får omdannet fællesarealet til de mindste (Spor C), så det fremadrettet kan bruges mere alsidigt i undervisningen. Her kommer gulvvarme, bedre akustik, ny adgang og garderoberne får ny placering. Dette arbejde pågår.      

Sideløbende med Fremtidens Folkeskoler på Kokkedal Skole er Gymnastikkens Hus blevet opført i direkte forbindelse med skolen.

Her får skolens elever nye muligheder for bevægelse.

I Gymnastikkens Hus har mange børn hver deres gang (og spring) her.

Kokkedal Skole

Kokkedal Skole er den første skole der får moderniserede læringsmiljøer.  

På Kokkedal Skole betyder investeringen i Fremtidens Folkeskoler blandt andet, at skolen: 
•    Har fået renoveret mellemtrinnet afdeling (Spor A) med fokus på muligheder for fælles samlinger, præsentation og fordybelse. Samtidig er området blevet skofrit med ny akustik, ventilationssystem og ovenlys.
•    Har fået renoveret skolens bibliotek. Her er læsehule og direkte adgang til det fri. Biblioteket fungerer også som et lille folkebibliotek med adgang for alle borgere.
•    Har fået opgraderet kantinen og etableret et cafeudsalg på øst-matriklen
•    Har fået et mega makerspace ’Innovateket’, hvor der er plads til forsøg, og hvor læringsrummene er indrettet til projektorienteret undervisning. I alt er over 1000 m2 i to etager omdannet fra traditionelle klasselokaler til et inspirerende sammenhængende læringsrum, med både lasercutter, podcaststudie, foodlab og projektzoner.
•    Får omdannet fællesarealet til de mindste (Spor C), så det fremadrettet kan bruges mere alsidigt i undervisningen. Her kommer gulvvarme, bedre akustik, ny adgang og garderoberne får ny placering. Dette arbejde pågår.      

Sideløbende med Fremtidens Folkeskoler på Kokkedal Skole er Gymnastikkens Hus blevet opført i direkte forbindelse med skolen.

Her får skolens elever nye muligheder for bevægelse.

I Gymnastikkens Hus har mange børn hver deres gang (og spring) her.

Nivå Skole

I Nivå opføres en helt ny skole som en del af Generationernes Hus.
Nivå Skole skal indgå i en større omdannelse af bymidten, hvor der også prioriteres midler til et moderniseret bibliotek/kulturhus samt SFO2 og en idrætshal.

På sigt rummer bymidten også en svømmehal. 

Skolen forventes at stå klar i sommeren 2027. 

Hvad rummer projektet: 
•    En ny Nivå Skole, hvor elever kan gå fra børnehaveklasse til 9. klasse
•    Med fire spor kan den rumme de nye børn, der flytter til byen
•    Skolen er naturlig generator for liv i bymidten, og skolens rum – både inde og ude – kan bruges af byens borgere, når skoledagen slutter
•    Det eksisterende bibliotek moderniseres og udbygges og vil fremadrettet både rumme det moderne folkebibliotek og PLC (Skolens pædagogiske læringscenter)
•    SFO’en for 3.-6. klasse placeres i en særskilt del af samme bygning som biblioteket. Her kan foregå kulturelle aktiviteter i formiddagstimerne
•    Der bygges en ny hal i tilknytning til NKK-hallen. Den bliver ca. samme størrelse som den eksisterende hal. 
•    Den nuværende opvarmningssal flyttes og genopføres i et moderne udtryk
•    En ny hovedindgang og foyer med cafe-udsalg bliver samlingspunkt og et rart venteområde.  

 

Nivå Skole

I Nivå opføres en helt ny skole som en del af Generationernes Hus.
Nivå Skole skal indgå i en større omdannelse af bymidten, hvor der også prioriteres midler til et moderniseret bibliotek/kulturhus samt SFO2 og en idrætshal.

På sigt rummer bymidten også en svømmehal. 

Skolen forventes at stå klar i sommeren 2027. 

Hvad rummer projektet: 
•    En ny Nivå Skole, hvor elever kan gå fra børnehaveklasse til 9. klasse
•    Med fire spor kan den rumme de nye børn, der flytter til byen
•    Skolen er naturlig generator for liv i bymidten, og skolens rum – både inde og ude – kan bruges af byens borgere, når skoledagen slutter
•    Det eksisterende bibliotek moderniseres og udbygges og vil fremadrettet både rumme det moderne folkebibliotek og PLC (Skolens pædagogiske læringscenter)
•    SFO’en for 3.-6. klasse placeres i en særskilt del af samme bygning som biblioteket. Her kan foregå kulturelle aktiviteter i formiddagstimerne
•    Der bygges en ny hal i tilknytning til NKK-hallen. Den bliver ca. samme størrelse som den eksisterende hal. 
•    Den nuværende opvarmningssal flyttes og genopføres i et moderne udtryk
•    En ny hovedindgang og foyer med cafe-udsalg bliver samlingspunkt og et rart venteområde.  

 

Skolerne i Fredensborg

I Fredensborg skal Endrupskolen moderniseres og Fredensborg Skole samles på Vilhelmsro. Dog med fortsat udeskole i Karlebo. 

Når Fredensborg Skole samles på Vilhelmsro vil skolen rumme op til fire spor med elever fra børnehaveklasse til 10.klasse. Hvordan projektet præcis skal udmøntes er endnu ikke planlagt, og der vil blive sat en grundig inddragelsesproces i gang med både skole, bestyrelse, elever og andre der vil have deres gang i bygningen.

Processen forventes at kunne sættes i gang i 2025. 

Skolerne i Fredensborg

I Fredensborg skal Endrupskolen moderniseres og Fredensborg Skole samles på Vilhelmsro. Dog med fortsat udeskole i Karlebo. 

Når Fredensborg Skole samles på Vilhelmsro vil skolen rumme op til fire spor med elever fra børnehaveklasse til 10.klasse. Hvordan projektet præcis skal udmøntes er endnu ikke planlagt, og der vil blive sat en grundig inddragelsesproces i gang med både skole, bestyrelse, elever og andre der vil have deres gang i bygningen.

Processen forventes at kunne sættes i gang i 2025. 

Skolerne i Humlebæk

I Humlebæk skal Langebjergskolen moderniseres og Humlebæk Skole samles på én matrikel. 

Som led i udviklingen af Humlebæk Skoles nye lokaler, skal det afklares, om skolen i fremtiden skal ligge på Baunebjergvej eller på Gammel Strandvej (skolens nuværende to matrikler).

Projektet er endnu ikke planlagt.
En proces for indragelse med både skole, bestyrelse, elever og andre der vil have deres gang i bygningen vil blive sat i gang.

Vi forventer at kunne gå i gang i 2027. 

Skolerne i Humlebæk

I Humlebæk skal Langebjergskolen moderniseres og Humlebæk Skole samles på én matrikel. 

Som led i udviklingen af Humlebæk Skoles nye lokaler, skal det afklares, om skolen i fremtiden skal ligge på Baunebjergvej eller på Gammel Strandvej (skolens nuværende to matrikler).

Projektet er endnu ikke planlagt.
En proces for indragelse med både skole, bestyrelse, elever og andre der vil have deres gang i bygningen vil blive sat i gang.

Vi forventer at kunne gå i gang i 2027. 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback