Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald og miljø PFAS-stoffer

PFAS-stoffer

Der er stor fokus på PFAS-stoffer både i kommunerne, regionerne og på nationalt plan. PFAS-stoffer er en samlet betegnelse for en gruppe af stoffer på flere tusind kemisk fremstillede flourstoffer, som har bred anvendelse i industrien.

I Fredensborg Kommune er der også blevet undersøgt for indhold af PFAS blandt andet i badevand og drikkevand. Nedenfor kan du læse om undersøgelserne. 

 
Badevand


I 2022 bad Miljøstyrelsen alle landets kommuner om at supplere Miljøstyrelsens undersøgelser ved at undersøge badevandet ved deres badesteder for PFAS. Ved Fredensborg kommunes 6 badesteder i Øresund blev der udtaget prøver af bandevandet.

Resultaterne af prøverne viste, at ingen af prøverne indeholdt PFAS i koncentrationer, der var over den vejledende grænseværdi for 4 PFAS stoffer på 40 ng/l. 

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens og kommunernes undersøgelser af PFAS i badevand på Miljøstyrelsens hjemmeside
 

Drikkevand


Alle landets almene vandværker undersøger deres vand for PFAS-stoffer. Der måles jævnligt for PFAS stoffer i drikkevandet fra de 4 almene vandværker Langstrup Vandværk, Gunderød Vandværk, Endrup Vandværk og Humlebæk Vandværk som leverer drikkevand til borgerne i Fredensborg Kommune. Dette gælder også vandet fra Sjælsø Vandværk, der leverer vand til borgerne i Kokkedal og Nivå. 

Der ikke fundet PFAS i hverken boringerne eller i drikkevandet fra vandværkerne.

Du kan læse mere om kontrol af drikkevand på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback