Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og miljø Haveaffald

Haveaffald

Det kan komposteres på egen grund, afleveres på kommunens genbrugspladser eller du kan tilmelde dig den kommunale afhentningsordning.

Alle husstande i Fredensborg Kommune kan tilmelde sig haveaffaldsordningen, som løber i perioden 1. april til 30. november. 

Afbrænding af haveaffald

Ønsker du at foretage afbrænding af dit haveaffald, er der regler, du skal være opmærksom på. 
Se herunder.

 • Afbrænding af haveaffald er forbudt. Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 50 stk. 1, at forbrænding af forbrændingsegnet affald (herunder haveaffald) kun er tilladt på dertil godkendte anlæg. Det betyder, at der ikke længerere er tilladt at foretage afbrænding af mindre mængder tørt haveaffald. Forbuddet gælder samtlige ejendomme i land- og byzone.
 • Det er tilladt, at afbrænde tørt haveaffald Skt. Hans aften.
 • Det er tilladt, at brænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser til rekreative formål, som ikke har karakter af affaldsforbrænding.
 • Haveaffald skal afleveres på genbrugspladsen eller komposteres på egen matrikel.

 • For gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v. er det tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald, jf. affaldsbekendtgørelsens § 49 stk.1.
 • Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde fra skovbrug, jf. affaldsbekendtgørelsens § 49 stk.3.
 • Afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone, sommerhusområde og samlet bebyggelse i landzone. Ved afbrænding i landzone henvises der til brandmyndighedernes krav.

For virksomheder, der ikke har tilladelse til at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald, gælder følgende:

 • Haveaffald kan komposteres på egen matrikel, enten for sig eller sammen med vegetabilsk affald.
 • Virksomheder har adgang til at aflevere affaldet på genbrugspladserne, mod at købe et abonnement og betale et fast årligt gebyr eller købe en månedsbillet her, jf. regulativ for erhvervsaffald i Fredensborg Kommune.

 • Afbrændingen må tidligst begyndes ved solopgang, og må fortsætte indtil 1 time efter solnedgang. I særlige tilfælde (fx til Sankt Hans) kan afbrændingen efter aftale med Nordsjællands Brandvæsen fortsætte udenfor den ovennævnte periode.
 • Afbrænding skal ske under konstant opsyn af en voksen person, og opsynet må først ophøre, når al ild og alle gløder er fuldstændig slukket.
 • Afbrænding må ikke foretages i hård vind eller derover. Hvis vinden ændrer styrke eller retning under afbrændingen, kan det blive nødvendigt at slukke bålet, hvis bålet er til fare eller væsentlig ulempe for værdier eller personer.
 • Afbrænding må ikke foretages i perioder, hvor Nordsjællands Brandvæsen har udstedt afbrændingsforbud, f.eks. i særligt tørre perioder.
 • Afbrænding må ikke foregå, hvis Nordsjællands Brandvæsen vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at foretage afbrænding.
 • Afbrænding må ikke foretages, hvis det er til ulempe for omgivelserne, naboer, vejtrafikken eller lufttrafikken.
 • Afbrænding må ikke foretages, hvis luftledninger eller master udsættes for varmepåvirkning.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback