Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald og miljø Asbest- og farligt affald

Asbest- og farligt affald

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde affaldet til kommunen.

Regler om anmeldelse af asbestholdigt affald skal sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for de mennesker, der skal arbejde med asbestaffald.

I miljømæssig henseende skal håndtering og bortskaffelse sker uden risiko for spredning af asbestfibre.
Derfor skal asbestholdigt affald anmeldes til kommunen, med mindre der er tale om en mindre mængde (op til 20 stk. asbestplader/år).

Arbejde med asbest og asbestholdigt affald

Asbeststøv kan være farligt, derfor skal arbejdet altid tilrettelægges og udføres sådan, at mennesker på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for asbeststøv. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes.

Kontakt Arbejdstilsynet og hør nærmere på tlf. 70 12 12 88 eller www.at.dk

Støvende asbestholdigt affald er fx. tagplader af skifereternit, teknisk isolering, filtre, kiselgur omkring rør og kedler, samt øvrig isolering med asbest, bløde lofts- og vægplader med asbest, brudte asbestholdige tagplader af eternit.

Ikke støvende asbestholdigt affald er fx. hele eternittagplader.

Bortskaffelse af støvende asbestholdt affald

Støvende asbestholdigt affald er omfattet af en indsamlingsordning for farligt affald. Ordningen drives af 
Nordforbrænding I/S
Savsvinget 2
2970 Hørsholm
Tlf. 45 16 05 00
der sørger for afhentning og bortskaffelse af affaldet.

I forbindelse med anmeldelse af affaldet til kommunen, kan du, på nærmere angivne vilkår, få tilladelse til selv at transportere affaldet til:
Skibstrup Affaldscenter
Gørlundevej 4
3140 Ålsgårde
Tlf. 49 28 35 40

Bortskaffelse af ikke støvende asbetsholdt affald

Hele tagplader af eternit skal afleveres på følgende godkendte modtageanlæg:
Skibstrup Affaldscenter
Gørlundevej 4
3140 Ålsgårde
Tlf. 49 28 35 40

Hvis du har en mindre mængde eternittagplader fra fx. et skur eller en carport, kan du aflevere dette på kommunens genbrugspladser. Affaldet må ikke indeholde støvende asbest, og du må højst aflevere 20 stk. eternittagplader om året.

Du skal altid anmelde støvende asbestholdigt affald til kommunen før det bortskaffes.

Ikke støvende asbestholdigt affald fx. eternittagplader skal også anmeldes, hvis affaldet deponeres på andre modtageanlæg end kommunens genbrugspladser.

Det skal anmeldes til Arbejdstilsynet

Arbejde med fx. nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt fx. som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal anmeldes til Arbejdstilsynet før arbejdet påbegyndes.

Kontakt Arbejdstilsynet og hør nærmere på tlf. 70 12 12 88 eller www.at.dk

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback