Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald og miljø Asbest- og farligt affald

Asbest- og farligt affald

Virksomheder, der laver farligt affald, skal melde det til kommunen.

Regler om asbestaffald skal sikre et godt arbejdsmiljø for dem, der arbejder med det. For miljøets skyld skal håndtering og bortskaffelse ske uden risiko for spredning af asbest. Derfor skal asbestaffald meldes til kommunen, medmindre det er en lille mængde (op til 20 asbestplader om året).

Asbeststøv kan være farligt, derfor skal arbejdet altid planlægges og udføres, så mennesker på arbejdspladsen og i nærheden ikke udsættes for asbeststøv.
Værktøj, der laver asbeststøv, må kun bruges undtagelsesvis.


Kontakt Arbejdstilsynet og hør nærmere på tlf. 70 12 12 88

Læs mere om asbest

Støvende asbestholdigt affald er fx. tagplader af skifereternit, teknisk isolering, filtre, kiselgur omkring rør og kedler, samt øvrig isolering med asbest, bløde lofts- og vægplader med asbest, brudte asbestholdige tagplader af eternit.

Ikke støvende asbestholdigt affald er fx. hele eternittagplader.

Bortskaffelse af støvende asbestholdt affald

Støvende asbestholdigt affald er omfattet af en indsamlingsordning for farligt affald. Ordningen drives af  Nordforbrænding I/S, der sørger for afhentning og bortskaffelse af affaldet.

Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
Telefon 45 15 05 00

I forbindelse med anmeldelse af affaldet til kommunen, kan du, på nærmere angivne vilkår, få tilladelse til selv at transportere affaldet til:
Skibstrup Affaldscenter, 
Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde

Bortskaffelse af ikke støvende asbestholdigt affald

Hele tagplader af eternit skal afleveres på følgende godkendte modtageanlæg:
Skibstrup Affaldscenter
Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde
Telefon 49 28 35 40

Hvis du har en mindre mængde eternittagplader fra fx. et skur eller en carport, kan du aflevere det på kommunens genbrugspladser.
Affaldet må ikke indeholde støvende asbest, og du må højst aflevere 20 stk. eternittagplader om året.

Du skal altid anmelde støvende asbestholdigt affald til kommunen før det bortskaffes.

Ikke støvende asbestholdigt affald fx eternittagplader skal også anmeldes, hvis affaldet deponeres på andre modtageanlæg end kommunens genbrugspladser.

Det skal anmeldes til Arbejdstilsynet

Arbejde med fx nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt fx. som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal anmeldes til Arbejdstilsynet før arbejdet påbegyndes.

Kontakt Arbejdstilsynet og hør nærmere på telefon 70 12 12 88

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback