Genbrugspladser
 

Genbrugspladsen Vandtårnsvej, 2980 Kokkedal
Mandag - fredag fra kl. 6 til 18
Lørdag, søndag og helligdage fra kl. 10 til 18. 

Genbrugsplads Bakkegårdsvej, Bakkegårdsvej 404 b,3050 Humlebæk
Mandag - fredag fra kl. 7 til 18
Lørdag, søndag og helligdage fra kl. 10 til 18.

Genbrugspladsen Højvangen 25A, 3480 Fredensborg 
Mandag - fredag fra kl. 7 til 18
Lørdag, søndag og helligdage fra kl. 10 til18.


Norfors har foretaget en række sikkerhedsforanstaltninger, som er:

 

  • Max. 1 bil ved hver container, hold afstand og undgå tæt kontakt
  • Der er max begrænsning på hvor mange biler, der kommer ind på genbrugspladsen
  • Kom alene: så få personer i hver bil som muligt (undgå familieudflugt)
  • Aflevér dine ting hurtigt så andre kan komme til
  • Overhold myndighedernes anvisninger og hygiejneregler, som fx at holde afstand til andre personer – hold afstand til andre
  • Overhold personalets anvisninger, fx begrænsning af biler på pladsen
  • Medbring egne handsker, egen kost og skovl (de nuværende koste og skovle er fjernet for at minimere smitterisiko)
  • Byttecontainer er lukket
  • Der udleveres ikke kompost
  • Kundetoiletter er lukkede
Forholdsreglerne gælder indledningsvist frem til og med d. 13. april 2020, medmindre udviklingen omkring COVID-19 tilsiger ændrede forholdsregler.
Vi opfordrer alle brugere til at udvise samfundssind og tolerance i hele situationen.