Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Psykiatri og handicap Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Kommunen kan yde kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn og unge under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse, og for hvem det er nødvendig at blive passet i hjemmet af egne forældre.

Det er et krav at familien har lovligt ophold i Danmark. Barnet skal som hovedregel forsørges i hjemmet.
Kompensationen beregnes ud fra barnets pasningsbehov (antal timer), og det indtægtstab forælderen har for de timer.


Ydelsen er en skattepligtig bruttoydelse


Ydelsen erstatter den oprindelige løn, dog maksimalt 35.247 krpr. måned (2024 - pris) for en fuldtidsstilling. 
Der kan kompenseres fra enkelte timer til fuld tid.
Kompenseres for enkelte timer sker beregningen forholdsvist efter ydelsesloftet, såfremt den oprindelige løn er over dette.

Ved bevilling af kompensationen fratrækkes de sparede udgifter. Det kan  eksempelvis være forventede udgifter til daginstitution, samt transporten til og fra arbejde, hvis disse udgifter ikke længere er til stede pga. at barnet passes i hjemmet.

Det forventes, at forældrene som udgangspunkt indretter arbejdstiden i et sådan omfang, at behovet for kompensation begrænses. En bevilling af kompensation vil altid blive ydet ud fra familiens samlede situation og andre kompenserende ydelser. I situationer, hvor det forventes at alle børnefamilier har samme udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen, kompenseres der ikke for tabt arbejdsfortjeneste.

Der tages individuelt stilling til hver ansøgning, men hvis barnet er i målgruppen kan der kan eksempelvis ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til,

  • Ledsagelse til nødvendig kontrol og behandling, hvor arbejdstiden ikke kan tilpasses (hvor det overstiger mere end 3- 4 gange årligt)
  • Hvis barnet skal med bus til specialtilbud, og ruten er indrettet sådan, at barnet hentes senere og afleveres tidligere end arbejdstiden kan indrettes til
  • Hvis barnet en kort overgang er uden et skole- eller dagtilbud, og det er nødvendigt at forældre er til stede for at passe barnet

 

Spørgsmål 


Ring til kommunen på 72 56 50 00 og spørg efter specialteamet.

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback