Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og unge Unge UU vejledning

UU vejledning

Om UU Fredensborg

UU tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til unge fra 6. klasse til de fylder 25 år.

 • UU vejleder om uddannelse og job til elever i grundskolens 6.-10. klasse.
 • UU er opsøgende over for unge op til det 24. år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.
 • Unge mellem 25 og 30 år kan henvende sig til UU for at få vejledning, hvis de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Det er UUs opgave at sikre, at elever efter afsluttet 9. eller 10. klasse og unge mellem 15 og 24 år har en aktuel uddannelsesplan og påbegynder en aktivitet eller en ungdomsuddannelse, som det er realistisk, de kan gennemføre.

Spørgsmål om din uddannelse

Har du generelle spørgsmål til uddannelse, er du velkommen til at skrive til os: UU@fredensborg.dk, og vi vil besvare den hurtigst muligt.
Du kan også ringe til UU-vejleder Mette Luplau Schmidt på 41 21 81 82


Hvis du vil i direkte kontakt med din UU-vejleder, kan du finde kontaktoplysninger herunder på Find ”min vejleder".

Vejledning af unge 15-17 årige


Vejledning af de 15-17 årige, som har afsluttet 9. klasse, sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan og under hensyntagen til, at alle unge i denne aldersgruppe har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse, der sigter mod senere uddannelse.

Vejledning af unge 18-24 årige

Vejledningen af de 18-24 årige tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for særlig vejledningsindsats – herunder unge, der ikke har afsluttet eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.

Vejledningen tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.
Uddannelsesvejledningen omfatter hjælp til

 • Udarbejdelse af uddannelsesplan
 • Deltagelse i vejledningsaktiviteter
 • Vejledningssamtaler efter behov
 

Der er en UU-vejleder tilknyttet alle skoler i Fredensborg Kommune.
 Alle elever vil i løbet af 6. – 9./10. klasse modtage:
 • undervisning i faget Uddannelse og Job (U & J) i 6. – 9. klasse
 • kollektiv vejledning i 7. – 10. klasse; bl.a. introduktion til vejledningsredskabet ug.dk, optagelsesprocedure til ungdomsuddannelser m.m.
 • gruppe- og individuelle samtaler
Her kan du evt. læse mere: https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/udskoling

I 8., 9. og 10. klasse skal alle elever have vurderet deres uddannelsesparathed. Eleverne bliver vurderet af deres skole og helhedsvurderet af UU. Hvis en elev bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse, igangsættes der et samarbejde mellem elev, forældre, skole og UU-vejleder for at sikre, at den unge bliver uddannelsesparat.

Her kan du læse mere om
https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannelsesparathed

Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, vil få tilbud om individuel vejledning af UU-vejlederen.

Uddannelsesplan
Uddannelsesplanen udfyldes i forbindelse med ansøgningen til 10. klasse eller en ungdomsuddannelse og udfyldes både i 9. og 10. klasse. Forældre og elever kan logge ind på uddannelsesplanen via optagelse.dk

Alle elever i 9. og 10. klasse vil modtage kollektiv vejledning i arbejdet med uddannelsesplanen samt orienteres om procedure og tidsfrister.          
Deadline for afsendelse af uddannelsesplanen er 1. marts.

Introkursus og brobygning
På intro- og brobygningsforløbene får eleven mulighed for at besøge en eller flere ungdomsuddannelser. På den måde får eleven en forsmag på undervisningsformen og undervisningsmiljøet.

I den kollektive vejledning vil UU-vejlederen fortælle nærmere om disse forløb og tilmeldingen til dem.

8. klasse - introkursus
Introkursernes varighed er 5 dage. I efteråret deltager eleverne på en Skills-dag på erhvervsuddannelserne. I foråret besøger eleverne to forskellige ungdomsuddannelser, to dage hvert sted.
Her kan du læse mere om introkurser i 8. klasse

9. klasse - brobygning
Hvis en elev har behov for at komme på endnu et besøg på en ungdomsuddannelse, har han/hun mulighed for et besøg af 5 dages varighed.

Dette vil UU-vejlederen informere om i starten af 9. klasse.

Her kan du læse mere om brobygning i 9. klasse

10. klasse - brobygning
I 10. klasse er der obligatorisk brobygning i minimum 5 dage. Dette vil UU-vejlederen informere om i starten af 10. klasse.
 
Her kan du  læse mere om brobygning i 10. klasse

Erhvervspraktik
Der er mulighed for erhvervspraktik i 6. til 10. klasse.
På de fleste skoler er der fastlagt nogle bestemte praktikuge(r) i løbet af skoleåret, men det tilrettelægges forskelligt fra skole til skole. Spørg din UU-vejleder. 
 
Har en elev særlige behov, er der også mulighed for erhvervspraktik på andre tidspunkter. Praktikaftalen laves i samarbejde med elevens skole.
 
UU Fredensborg sørger herefter for, at eleven er forsikret i praktikperioden. UU er behjælpelig med praktikker i Forsvaret samt praktik inden for sundhedsvæsenet i kommunen typisk på kommunens plejehjem.
 
 
Nyttige links
Inspiration til valg af uddannelse www.ug.dk
e-Vejledningen; www.e-vejledning.dk; 70 22 22 07
Grundskolevejledningen UU Fredensborg

Information til dig, der er gået ud af skolen, men ikke fyldt 25 år.

Når du er du gået ud af grundskolen, kan du få hjælp af ungevejledningen, hvis du har spørgsmål omkring uddannelse eller er i tvivl om, hvilke veje, der kan være for dig.

Du kan blandt andet få hjælp til at:
 • undersøge dine muligheder
 • finde information om uddannelser
 • finde ud af hvilke uddannelser, der passer dig
 • lægge din plan på vej mod uddannelse
 • udfylde ansøgninger til uddannelser
I ungevejledningen tilbyder vi individuelle samtaler. Du er velkommen til at tage forældre, en ven, mentor eller andre med til samtalen.

Specialvejledning

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback