Hvis din virksomhed ønsker at benytte Norfors genbrugspladser, skal du tegne et abonnement og betale et fast årligt gebyr.

Du skal tilmelde hver enkelt produktionsenhed i virksomheden, der ønsker at benytte genbrugspladser. Når din virksomhed er tilmeldt ordningen, har du adgang til kommunens genbrugspladser.

Virksomheder kan benytte genbrugspladser på tværs af kommunegrænser, og er ikke begrænset til de pladser, der er beliggende i deres hjemkommune.