Center for Job og Uddannelse tilbyder ny indrejste udlændinge danskuddannelse.
Danskuddannelsen har til formål at opkvalificere sprogkundskaber og viden om det danske samfund i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse