Sommerferieaktiviteter 2022

Tilmeldingen til årets sommerferieaktiviteter åbner her mandag den 30. maj kl. 19.

Fritidspas

Det er muligt for vanskeligt stillede familier at søge om tilskud til fritidslivet, et såkaldt Fritidspas.
Fritidspasset kan søges som tilskud til børn mellem 0-17 år. 

Fritidspasset er et tilskud, der kan dække et kontingent og evt. udstyr som er nødvendig for at deltage i fritidstilbuddet. Der gives tilskud på op til 1.500 kr. om året til kontingent og deltagerbetaling, mens tilskud til udstyr og ture vurderes i samarbejde med fritidsvejlederne.

Fritidspasset gives for et år ad gangen, hvorefter der kan genansøges.

Det er fritidsvejlederne i Fritidsbutik, som står for at administrere og uddele Fritidspas. Vejlederne giver også gerne råd og vejledning i forbindelse med opstart i fritidsaktiviteter.