Budgetforlig 2022 - 2025
Bæredygtig udvikling og velfærd

Budgetforlig er indgået mellem partierne:

A: Socialdemokratiet
B: Radikale Venstre
C: Det Konservative Folkeparti
F: Socialistisk Folkeparti
O: Dansk Folkeparti
V: Venstre
Ø: Enhedslisten
UP: Freja Brabæk Kristensen

Se budgetforliget herunder: 

Budgettaler ved 2. behandling af budget 2022 - 2025

Budgettaler ved 1. behandling af budget 2022 - 2025

Byrådets materiale til budgetseminar 20-21. august 2021 vedr. budget 2022-2025

Hvis du hurtigt vil have et overblik over budgetforudsætningerne for Budget 2022-2025, så se oplæg om Perspektiver for den kommende budgetperiode og rammerne for Budget 2022-2025.

1. Velkomst 

2. Kommunens økonomiske afsæt.pdf

3. Budgettets forudsætninger.pdf

4. Potentialeanalyse og rekrutteringsstrategi.pdf

5. Gennemgang af Råderumskatalog.pdf

6. Vedligeholdelse af veje og stier.pdf

7. Vedligeholdelse af bygninger.pdf

8. Boligpolitik.pdf

9. Udfordringer med trafikker i Fredensborg - a6.pdf

10. Gruppedrøftelser.pdf

11. Afrunding på dagen.pdf

Her finder du budgetmateriale som er udarbejdet til budgetseminaret og givet til byrådet til drøftelse.

 1. Følgebrev           
 2. Program
 3. Administrationens 2. budgetvurdering
 4. Totaloversigt 2022-2025 mv.
 5. Anlægsoversigter
 6. Notat om indtægtsprognose og udligning
 7. Fagudvalgssager videresendt til budgetprocessen
 8. Spørgsmål fra partierne til budget 2022-2025
 9. Råderumskatalog
 10. Potentialeanalyse og statusnotat
 11. Vedligeholdelsesnotater
 12. Baggrundsnotater

Byrådets materiale til budgetseminar 23. april 2021 vedr. budget 2022-2025

Hvis du hurtigt vil have et overblik over budgetforudsætningerne for Budget 2022-2025, så se oplæg om Perspektiver for den kommende budgetperiode og rammerne for Budget 2022-2025.

Velkomst og rammer for dagen

Perspektiver for den kommende budgetperiode

Rammerne for Budget 2022-2025

Status på Fremtidens Fredensborg

En styrket rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde

Arealoptimering på rådhuset

Oplæg om masterplaner på de specialiserede børne- og voksenområde

Oplæg om masterplan for specialundervisningsområdet

Partigruppedrøftelser

Afrunding på dagen

Her finder du budgetmateriale som er udarbejdet til budgetseminaret og givet til byrådet til drøftelse.

 1. Følgebrev til budgetmaterialerne 
 2. Program til budgetseminaret 
 3. Administrationens 1. budgetvurdering 
 4. Befolkningsprognose 
 5. Anlægsoversigt 2022-2025 
 6. Anlægsoversigt 2021-2030 
 7. Potentialeanalyser 
 8. Masterplaner 2021-2025 
 9. Kend din kommune 

Budget 2021 - 2024


Et budget, der understøtter Fredensborg Kommune som et godt sted at bo, en kommune med høj velfærd, en god økonomi og en udvikling, der henvender sig til alle befolkningsgrupper. Nordsjællands bedste kommune -  det er ikke en overdrivelse.

Skatter og regnskaber