Byrådet har besluttet, at der nedsættes et Kunstråd, som skal fungere som sparringspartner for Kulturudvalget i forbindelse med kunstprojekter og kunstindkøb.