Klimarådet i Fredensborg Kommune, fra venstre: Carsten Sevel Jensen, Mie Stattau, Bjarne Rasmussen, Joana Rasmussen, Lotte Vaa, Poul Erik Højlund Nielsen, Thomas von Jessen, Bettina Bové (næstformand), Louise Mehnke (formand), Thomas Lykke Pedersen (borgmester), Hanne Berg (næstformand), Lars Jonsson, Charlotte Blou Sand, Hans Duus Jørgensen, Janny Marie L. Peterslund, Per Møller, Søren Regenberg og Bjørn Svensson. Følgende medlemmer er ikke med på billedet: Christian Ibsen, Minik Rosing, Lisbeth E. Knudsen, Torben Jørgensen, Henrik Siir Hansen, Dicte Wille, Caisa Marie Winkler Wille og Marianne Lundberg

Om Klimarådet

Formålet med Klimarådet er at styrke samarbejdet mellem borgerne, erhvervslivet og kommunen om klimaindsatsen og den grønne omstilling i kommunen.

Rådet rådgiver byrådet og fagudvalg om kommunens arbejde med reduktion af CO2-udledningen.
Klimarådets 26 medlemmer mødes ca. 4 gange om året. 

Henvendelse til Klimarådet kan sendes til klima@fredensborg.dk