Et råd, et nævn  og et udvalg er en forsamling af særligt udvalgte personer der har til opgave at udtale sig kvalificeret om bestemte sager, rådgive, fremlægge forslag m.m.

Her under ser du råd og udvalg i Fredensborg Kommune. Du kan se, hvem der er medlem, hvad de arbejder med, og hvordan du kontakter dem.