Se kommunens vedtagede planer og strategier

Planstrategien 2032 - "Fremtidens Fredensborg Kommune"

Ejendomsstrategi 2020 

Erhvervsstrategien 2018 - 2021 

Fredensborg - en grøn virksomhed - handleplan 2019 - 2022

Fundraisingstrategi 2021-2025

Grøn Mobilitet - Handlingsplan 2020 - 2022

Handleplan for Energi og Varme 2020 - 2022

Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025

Handlingsplan for Grøn Politik - Biodiversitet 2021 -2023

Handleplan for Grøn Politik - Cirkulær Økonomi og Bæredygtigt affaldskredsløb 2021 - 2023 

Handlingsplan for Grøn Politik - Rent drikkevand og forebyggelse af jord- og grundvandsforurening 2021 - 2023

Indkøb gør en forskel - Strategi for Indkøb i Fredensborg Kommune 

Mobilitets- og Infrastrukturstrategi 2018-2029 

Rekrutterings- og Fastholdelsesstrategi

 

Rammeaftale 2021 - 2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

Beskæftigelsesplan 2021-2022


Beskæftigelsesplanen for 2021-2022 er blevet godkendt i Byrådet og Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.
Planen fastlægger de overordnede mål og retningslinier for beskæftigelsesindsatsen i Fredensborg Kommune i 2021-2022.

Målene og resultatkravene i beskæftigelsesplanen er udtryk for en lokalpolitisk prioritering indenfor rammerne af de centrale mål, som er udmeldt af beskæftigelsesministeren for arbejdet med beskæftigelsesplanen i 2021.