Helhedsplan for bymidten
Vi udvikler Humlebæk Bymidte og har brug for borgernes input.
Læs mere om Humlebæk Bymidte 

Kystbeskyttelse
Behovet for kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn undersøges. Læs mere om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej

Humlebæk Syd
Byrådet har besluttet på byrådsmøde den 25. april 2016, at der for nuværende ikke udbygges i Humlebæk Syd.