Ny skole i Nivå

I Nivå skal der bygges en helt ny, firesporet skole, som samler elever og personale fra de to matrikler, som Nivå Skole i dag er fordelt på.
Skolen kommer til at ligge i Nivå bymidte, og er en del af det store prestigeprojekt Generationernes Hus.

Afsættet for udviklingen af den nye skole er skolens vision:

  • Vi lærer i virkeligheden sammen - gennem aktive, kreative og meningsfulde processer

Gennem workshops og drøftelser arbejder arkitekter, skole, administration og Byråd sig langsomt henimod både den indvendige disponering og den udvendige arkitektur, som understøtter denne vision.

Ud over en skole, opføres en idrætshal, biblioteksbygningen renoveres og udbygges, og der bygges en svømmehal.
Projektet skal efter planen stå færdigt i 2025 og 2026 og vil blive et vigtigt bidrag til at løfte Fremtidens Nivå Bymidte. 

Midlertidig sammenflytning

Fra skoleåret 2022/23 flytter Nivå Skole sammen på matriklen på Mariehøj 501.
Den nuværende Nivå Skole syd rives ned for at gøre plads til de nye bygninger i bymidten.

I den midlertidige periode vil der fortsat være et klasseværelse til alle klasser, ingen klasser slås sammen pga. sammenflytningen, og der laves mindre tilpasninger af skolebygningen for at imødekomme, at flere elever får deres daglige gang her.

Sammenflytningen bliver en anledning for skolen til at arbejde med skolens vision samt en fælles kultur og det at være en samlet skole med en integreret SFO.