Nye læringsmiljøer med plads til projektorienteret undervisning

På Kokkedal Skole er der fokus på at aktivere de store centralrum ved hvert spor, så alle skolens elever får nye udfoldelsesmuligheder helt tæt på sig. Centralrummene er i dag passive m2, som gennem en modernisering i langt højere grad skal muliggøre den projektbaserede og praktiske tilgang – lige uden for klassen. Det forventes, at alle spor får en såkaldt samtaletrappe, som vil forbinde de to etager og kunne benyttes til gruppearbejde, fællesbeskeder, samlinger mv.

Den projektorienterede og praktiske tilgang får også tilført nye, spændende rammer med Studie 17, som bliver skolens science- og projektværksted. Her vil der være både makerspace og klassisk sløjd, ligesom de humanistiske fag også er tænkt ind i nye tværfaglige forløb.

Udviklingen af de enkelte, nye læringsmiljøer på Kokkedal skole tager afsæt i fire principper, som blev fastsat i forbindelse med den indledende inddragelse af elever, lærere, bestyrelse, ledelse osv. Principperne er:

  • Alle flader er læringsflader
  • Natur, by og skole smelter sammen
  • Design til trygge fællesskaber
  • Fra faglokale til værkstedsforløb

En række delprojekter er allerede afsluttet:

  • Skolens pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) har fået nye, moderniserede lokaler, hvor Cafébiblioteket med offentlig adgang også er flyttet ind.
  • Skolens kantine er blevet moderniseret og har fået et ekstra tilbud på Øst i form af et cafe-udsalg.

Sideløbende med projekterne, som knytter sig til Fremtidens Folkeskoler sker der også en løbende udskiftning af skolens tage.