Fredensborg bymidte skal udvikles til at være en grøn slotsby

I Fredensborg by er slottet og de grønne kvaliteter centrale for byens identitet.
Vi skaber flere grønne områder til ophold og aktiviteter og gør det lettere for gående og cyklister at bruge i byen. Med projektet prioriterer vi det grønne, ophold og aktiviteter over asfalt, den kørende trafik og parkering.
Vi breder de grønne arealer ved Bagerdammen og Dr. Ingrids Anlæg ud og binder dem sammen med nye stier og aktiviteter som amfiscene i Langedammen og en kulturhistorisk inspireret legeplads.

Læs mere om delprojekterne og helhedsplan for byudviklingen i den grønne slotsby.

Nyt bibliotek og kulturelt mødested i Fredensborg by - foreløbig udsat

Vi skaber et samlingspunkt i bymidten til fællesskab og fordybelse