Fortræde for et udvalg 

Som borger, forening eller virksomhed kan du også få foretræde til en sag der er på dagsordenen. 
Læs om den mulighed herunder.

Borgerindflydelse

Du har også mulighed for at søge indflydelse og påvirke Byrådets arbejde på følgende måder

  • Kontakte byrådspolitikere forud for budgetvedtagelser samt i forbindelse med forberedelse og opfølgning på sager.
  • Udnytte din ret til at kommentere fremlagte høringsforslag, f.eks. lokalplanforslag og forslag til kommuneplanen, miljøplan m.m.
  • Bede om indsigt i de sager, du finder interessante.
  • Opstille til bestyrelsen i en eller flere af kommunens institutioner.
  • Du kan efter aftale træffe borgmesteren eller en udvalgsformand personligt.
  • Du kan altid henvende dig til de enkelte byrådsmedlemmer.