• Nævninger og domsmænd kaldes under ét for lægdommere.
  • Lægdommere virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.
  • Lægdommere udtages for 4 år ad gangen, og næste periode er fra 1. januar 2020 – 31. december 2023.
     

Grundlisteudvalget i Fredensborg er et politisk udpeget udvalg med 5 medlemmer, som skal vælge personer til grundlisten.
Grundlisteudvalget har valgt 145 personer til Grundlisten, som er blevet sendt til Præsidenten for Østre Landsret den 1. april 2019.

Alle ansøgere har fået besked, om de er optaget eller ikke er optaget på grundlisten. 

Ansøgningsfristen for optagelse på grundlisten for perioden 1.1.2024 til 31.12.2027 vil formentlig komme til at ligge i slutningen af januar 2023.