Generelt om kommuneplanen

Hvad er en kommuneplan

Kommuneplanen er en overordnet plan, der på den ene side skal sikre, at udviklingen i kommunen går i den retning, politikerne og befolkningen ønsker. På den anden side må planen af praktiske grunde ikke være alt for detaljeret. Kommuneplanen skal afspejle den overordnede strategi og indeholde rammerne for lokalplanerne. Det er lokalplanerne, som konkret, detaljeret og bindende beskriver, hvordan de enkelte områder skal anvendes.

Alt efter hvor ambitiøs en kommuneplan bliver, kan den være styrende for ikke alene den fysiske udvikling, men også for de øvrige områder. Udviklingen inden for kultur-, skole-, ældre- og børneområdet kan skitseres mere eller mindre detaljeret i kommuneplanen.

Konkret skal en kommuneplan som et minimum indeholde bestemmelser om anvendelsen af arealerne i kommunen - altså angive, hvor bolig- og erhvervsområderne skal placeres, hvordan trafikken skal afvikles, og hvor de rekreative områder skal være m.m.

En kommuneplan beskriver den ønskede udvikling i en kommune for en 12 årig periode. Alle kommuner skal hvert fjerde år vurdere om den eksisterende kommuneplan skal revideres helt eller delvis, eller om planen skal vedtages for en ny, fireårig periode.

Målet med kommuneplanen

Et af hovedformålene med at lave kommuneplan er, at kommunalpolitikerne tilrettelægger en udvikling, der er til gunst for og som foregår i samarbejde med borgerne og erhvervslivet.

Derfor har kommunen pligt til at inddrage borgerne og erhvervslivet i arbejdet med at lave planerne. Dels ved at lade planforslagene afspejle ideer og forslag udefra, dels ved at gennemføre offentlighedsfaser, hvor alle har mulighed for at sige deres mening og komme med ændringsforslag.