Billede: Borgermøde

Fredensborg Kommune har i henhold til Planlovens § 24 vedtaget at offentliggøre Forslag til lokalplan N110 Nivå Bymidte, etape 2.

Lokalplanens formål er at muliggøre en omdannelse hvor centrale offentlige funktioner med skole, svømmehal, kulturhus med bibliotek, institutioner og grønne kiler sammen med nye boliger skaber en ny levende bymidte i Nivå.

Der er  borgermøde om lokalplanforslaget den 18. august kl. 17 i NKK hallen, Niverødvej 38, 2990 Nivå.

Tilmelding til borgermødet sker ved at sende en mail til: borgermoder@fredensborg.dk. I emnefeltet angives ”Tilmeldingen til borgermøde om Forslag til Lokalplan N110”. Ligeledes skal navn og adresse på tilmeldte fremgå af mailen. Frist for tilmelding er den 14. august 2022.

Lokalplanforslaget og miljøvurdering kan ses på kommunens hjemmeside: www.fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/hoeringer-og-tilladelser