Visitatorerne træffes på  72 56 50 07 fra kl 9 – 12 alle hverdage.

Visitatorerne varetager bl.a. visitation til

  • Hjemmehjælp til borgere, der midlertidigt eller varigt har behov for praktisk hjælp eller personlig pleje
  • Madservice
  • Omsorgstandpleje for borgere i eget hjem
  • Pleje- og ældrebolig
  • Rehabiliteringsophold
  • Midlertidigt ophold i plejebolig