En veteran er en person der har været udsendt i mindst én international mission.

Fredensborg Kommunes veterankoordinator tilbyder at koordinere den indsats, en veteran eller pårørende til veteranen måtte have brug for. Veterankoordinatoren sagsbehandler ikke selv, men er tovholder.

Kontakt veterankoordinator, Bente Fromm på veterankoordinator@fredensborg.dk  eller på tlf. 20 13 94 29.

Fredensborg Kommune bakker op om Danmarks veteranpolitik.