TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 3. januar 2022

Tilslutningstilladelse til etablering og tilslutning af en fedtudskiller til offentlig kloak fra DHMK Food ApS på Egevangen 6, 2980 Kokkedal.

Fredensborg Kommune meddeler hermed jf. 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25/11/2019 samt spildevandsbekendtgørelsen LBK nr. 1393 af 21/06/2021 § 13 om tilslutningstilladelse til etablering og tilslutning af en fedtudskiller til den offentlige kloak fra DHMK Food ApS Egevangen 6, 2980 Kokkedal.

Kommunens afgørelse kan af visse klageberettigede organisationer og af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagevejledning findes sidst i den vedlagte tilladelse.

 

Clipart Se tilladelsen og klagevejledning

Se tilladelsen og klagevejledning