TILLADELSE | Arkiv NIVÅHUMLEBÆKKOKKEDALLANDOMRÅDET

Opdateret: 8. august 2019

Banedanmark udfører 1 års sporjustering på Kystbanen. Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra ”Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune” til gennemførelse af 1 års sporjustering på Kystbanen i aften- og nattetimerne i perioden den 15. september til 11.oktober 2019.

De enkelte naboer vil kun opleve kortvarige støjgener fra arbejdet, eftersom aktiviteten flytter sig relativt hurtigt. Banedanmark sender informationer til naboerne om det forestående arbejde senest d. 6. september 2019

Dispensationen kan ikke påklages, men kan indbringes for domstolene, frist 8. februar 2020

Clipart Se tilladelsen her

Se tilladelsen her