TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 24. november 2021

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af badebro i Esrum Sø på matr.nr. 3 Esrum Sø, Grønholt udgående fra Egevej 8, Fredensborg.

Fredensborg Kommune dispenserer fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af en badebro i Esrum Sø udgående fra Egevej 8, Sørup, således som angivet i vilkår for dispensationen.

Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65 med henvisning til § 3.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen