HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 5. september 2018

Fredensborg Kommune har modtaget en ny ansøgning om landzonetilladelse til en ny halbygning samt etablering af jordvolde. Sagen omfatter også flytning af en sø samt tekniske forhold.

Den ansøgte bygning er på knap 2.000 m². Omlasteaktiviteterne andrager knap 1.500 m2, velfærdsfaciliteter ca. 260 m2, og ny garage/lager og kemioplag ca. 190 m2. Bygningen placeres indenfor lokalplanens byggefelt i det nordøstlige hjørne, og har en højde på ca. 10,5 m. Der ønskes solceller på en del af tagfladen mod vest. 

Der søges også om tilladelse til 2 jordvolde, begge placeret mod øst ved indgangen til lossepladsen. Nord for vejen etableres en stor jordvold med en maksimumshøjde på ca. 10 m langs med den nye bygning. Syd for vejen en mindre jordvold langs med vejen, med en højde på 1-2 m. 

Den eksisterende brug af containere på området indgår også i sagen, ligesom en tidligere landzonetilladelse til en ny sø også indgår i sagen.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt som e-mail til byggesager@fredensborg.dk, så de er fremkommet til kommunen inden den 12. september.

Bemærk høringsfristen er forlænget til den 12. september

 Husk at skrive ’høringssvar’ og sagsnr. 2018-0508 i emnefeltet, af hensyn til identificering af dit svar. Husk dit eget navn og adresse i høringssvaret.

Clipart Se høringen Toelt Losseplads

Se høringen Toelt Losseplads