HØRING | Arkiv

Opdateret: 21. december 2021

Byrådet godkendte den 20. december 2021 Spildevandsplan 2021 med tilhørende miljøvurdering i overensstemmelse med reglerne i Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr 1393 af 21/06/2021) og Miljøvurderingslovens § 8 stk. 1 (LBK nr 1976 af 27/10/2021). 

En spildevandsplan giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. I planen fremgår bl.a. eksisterende kloakeringsform samt hvilke områder, hvor kloakeringsformen ændres. F.eks. skal store dele af Humlebæk separatkloakeres inden for en årrække. 

 

Spildevandsplan 2021 med tilhørende miljøvurdering er digital kan læses her: https://www.fredensborg.dk/spildevandsplan. Spildevandsplanen erstatter fra denne dato den tidligere Spildevandsplan 2011 – 2020 samt tillæg til denne. 

I henhold til § 13 i Miljøvurderingsloven (LBK nr 1976 af 27/10/2021) skal Kommunen sammen med spildevandsplanen offentliggøre en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen. Denne redegørelse er vedhæftet som bilag

Spildevandsplanen har været i offentlig høring i perioden 1. juli 2021 til 9. september 2021. Kommunens bemærkninger til de indkomne høringssvar kan læses i bilaget

Clipart Sammenfattende redegørelse miljøvurdering

Sammenfattende redegørelse miljøvurdering

Clipart Bilag - hvidbog

Bilag - hvidbog