I Fredensborg Kommune er der unikke landområder, hvor man kan bo med luft og ro omkring sig.
Her lever man et aktivt liv omgivet af marker og levende hegn, men i tæt afstand til byernes faciliteter.
Landområderne er præget af små landsbyer, hvor beboerne er noget for hinanden. Et driftigt erhvervsliv i landområderne vidner om de positive synergieffekter af at koble privatliv og erhverv.