Styringsfilosofi skitserer, hvordan vi overordnet leder og styrer kommunen.

Hvilken rolle og ansvar Byrådet, direktionen og enhederne har i styringen, og hvilke redskaber vi anvender til at håndtere den overordnede opgave.

Styringsfilosofien har afsæt i vores organisationsmodel og bygger på princippet om mål- og rammestyring. Byråd og direktion fastlægger mål, rammer og fælles retningslinjer, og sikrer dermed en klar og entydig central ledelse.

Afdelinger og institutioner har ansvaret for egen drift og udvikling, og prioriterer selv - under hensyn til centrale mål og rammer. Dermed sikres det nødvendige råderum for decentral ledelse.