Direktionens ledetråd er et årligt strategibrev, hvor vi sætter retning for organisationens administrative virke.
Lokalt bidrager drøftelserne af ledetråden til årsplaner med strategiske initiativer, som den enkelte arbejdsplads arbejder ud fra i løbet af året.

Ledetråden er en del af Fredensborg Kommunes styringsfilosofi, som bygger på, at vi arbejder i et koncernperspektiv og sikrer fællesskabet omkring alt det, der går på tværs.

Det betyder, at ledetråden spiller en vigtig rolle og står helt centralt i forhold til at skabe en oversættelse af den politiske og strategiske retning.
Det giver den enkelte leder en tydelig ramme at lede indenfor.
En vigtig del af kommunens styringsfilosofi er desuden værdierne

  • vi er fokuserede og udadrettede
  • vi er ambitiøse og fornyende, og
  • vi har forskellighed og fællesskab

I år har vi koblet ledetrådens temaer til disse værdier, da værdierne skal være en tydelig ”rettesnor” i den strategiske ledelse. 

Årets temaer i 2021 er:

  • Bæredygtighed der favner bredt
  • Digital fremtid - teknologien som medspiller
  • Politikker der skaber værdi for borgerne