Skip til hoved indholdet

Centerchefer - Fredensborg kommune

Herunder finder du vores 10 centerchefer og deres ansvarsområder.

Charlotte Mandøe - Centerchef for Politik og Organisation
Centerchef for Politik og Organisation

Charlotte Mandøe

Centerchef for Politik og Organisation

Charlotte Mandøe

Center for Politik og Organisation har til formål at understøtte og udvikle organisationen ved at skabe sammenhæng mellem politikere, administration, ledere, medarbejdere, MED-organisation og borgere. Centret rådgiver og bistår direktion, centerchefer og ledere inden for projektstyring, procesledelse, kommunikation, jura, forhandling, administration og HR.

Claus Chammon - Centerchef for Økonomi, Løn og Indkøb
Centerchef for Økonomi, Løn og Indkøb

Claus Chammon

Centerchef for Økonomi, Løn og Indkøb

Claus Chammon

Centrets overordnede formål er at sikre en stærk økonomistyring og en sikker drift. Centeret står for kommunens økonomi og økonomistyring til Byråd og direktion, samt at servicere kommunens fagcentre og institutioner i forhold til økonomi, løn, forsikring, indkøb og udbud.

Camilla Arent - Centerchef for Ældre og Omsorg
Centerchef for Ældre og Omsorg

Camilla Arent

Centerchef for Ældre og Omsorg

Camilla Arent

Centeret har ansvar for træning, rehabilitering og patientrettet forebyggelse, hjælpemidler og boligændringer. Derudover varetages funktioner i forbindelse med sundhedsaftaler, aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsydelser og vederlagsfri fysioterapi. Under centeret hører Pleje- og Aktivitetscentre, Træning og Rehabilitering, Hjemmeplejen, Visitation og Hjælpemidler, dagcentre og demenscafe.

Anette Arendt Barnkob - Centerchef for Ejendomme og Intern Service
Centerchef for Ejendomme og Intern Service

Anette Arendt Barnkob

Centerchef for Ejendomme og Intern Service

Anette Arendt Barnkob

Center for Ejendomme og Intern Service har ansvar for drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. IT-support, IT-drift, rengøring, trykkeri, energistyring, udearealer ved bygningerne, rådhusbetjente samt risikostyring.

Marianne Ingeholm Larsen  - Centerchef for Skole og Dagtilbud
Centerchef for Skole og Dagtilbud

Marianne Ingeholm Larsen

Centerchef for Skole og Dagtilbud

Marianne Ingeholm Larsen

Center for Skole og Dagtilbud har ansvar for kommunens skoler, dagtilbud og UngFredensborg, samt er med i projekt Fremtidens Skoler. Centeret har overordnet til opgave at sikre sammenhængende forløb og læring for børn og unge samt sikre højkvalitetsdaginstitutioner. Under centeret hører 6 folkeskoler, 1 specialskole (Ullerødskolen), 4 områdeinstitutioner fra 0 - 5 år og UngFredensborg (1 ungdomsskole, 5 ungdomsklubber og Skolen i Virkeligheden).

Pernille Balslev-Erichsen - Centerchef for Byudvikling. Miljø og Erhverv
Centerchef for Byudvikling. Miljø og Erhverv

Pernille Balslev-Erichsen

Centerchef for Byudvikling. Miljø og Erhverv

Pernille Balslev-Erichsen

Centret har ansvar for kommunale anlægs- og udviklingsprojekter samt lovgivningen på områderne byudvikling, erhverv, natur og miljø, klimatilpasning, affald, energi, kollektiv transport og infrastruktur.

Susanne Lyngsø - Centerchef for Familie og Handicap
Centerchef for Familie og Handicap

Susanne Lyngsø

Centerchef for Familie og Handicap

Susanne Lyngsø

Center for Familie og Handicap har til opgave at yde støtte til børn, unge og deres familier i udsatte positioner og voksne med handicap. Centeret koordinerer kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser i samarbejde med den almene boligsektor. Under centret hører: Møllevejens Skole og spor X, behandlingsindsatserne, PPR og specialpædagogisk vejledning samt Lindegården, Karlebo Specialbørnehave, Granbohus, Aktivitetssted for unge voksne 18+

Henrik Vendelbo - Centerchef for Borgerservice og Digitalisering
Centerchef for Borgerservice og Digitalisering

Henrik Vendelbo

Centerchef for Borgerservice og Digitalisering

Henrik Vendelbo

Centret har til formål at betjene borgerne telefonisk, personligt og digitalt. Ligeledes er det centerets opgave at fremme digitalisering og skabe sammenhæng mellem den digitale udvikling og den praktiske daglige drift.

Birgit Bagge - Centerchef for Job og Uddannelse
Centerchef for Job og Uddannelse

Birgit Bagge

Centerchef for Job og Uddannelse

Birgit Bagge

Centret sikrer målopfyldelse ved målrettede indsatser og tilbud til borgerne og høj faglighed i myndighedsudøvelsen, samt tydelighed og kvalitet i mødet med borgere og virksomheder.

Anna Tolstrup Jensen - Centerchef for Kultur, Fritid og Sundhed
Centerchef for Kultur, Fritid og Sundhed

Anna Tolstrup Jensen

Centerchef for Kultur, Fritid og Sundhed

Anna Tolstrup Jensen

Center for Kultur, Fritid og Sundhed har til formål at understøtte, lede og udvikle kultur- og fritidsområdet, forebyggelse og sundhedsfremme samt frivillig indsats. Centeret har en bred berøringsflade med kommunens mange frivillige borgere, kulturinstitutioner og foreninger under det folkeoplysende område. Under centeret hører Fredensborg Bibliotekerne, Fredensborg Musikskole, Lokalhistorisk Arkiv, Nivå Havn og Strandpark, og samarbejde med Nivaagaards Malerisamling