Skip til hoved indholdet

Centerchefer - Fredensborg kommune

Herunder finder du vores 11 centerchefer og deres ansvarsområder.

Charlotte Mandøe - Centerchef for Politik og Organisation
Centerchef for Politik og Organisation

Charlotte Mandøe

Centerchef for Politik og Organisation

Charlotte Mandøe

Center for Politik og Organisation har til formål at understøtte og udvikle organisationen ved at skabe sammenhæng mellem politikere, administration, ledere, medarbejdere, MED-organisation og borgere. Centret rådgiver og bistår direktion, centerchefer og ledere inden for projektstyring, procesledelse, kommunikation, jura, forhandling, administration og HR.

Claus Chammon - Centerchef for Økonomi og Indkøb
Centerchef for Økonomi og Indkøb

Claus Chammon

Centerchef for Økonomi og Indkøb

Claus Chammon

Centrets overordnede formål er at sikre en stærk økonomistyring og en sikker drift. enteret står for at udarbejde materialer vedrørende kommunens økonomi og økonomistyring til Byråd og direktion, samt at servicere kommunens fagcentre og institutioner i forhold til økonomi, løn, indkøb og udbud.

Marianne Mandal - Centerchef for Psykiatri og Handicap
Centerchef for Psykiatri og Handicap

Marianne Mandal

Centerchef for Psykiatri og Handicap

Marianne Mandal

Center for Psykiatri og Handicap har til opgave, at yde støtte til voksne på det specialiserede socialområde, i udsatte positioner og med funktionsnedsættelser. Centeret medvirker til koordinerende indsatser på tværs for, at sikre en helhedsorienteret støtte til borgeren.

Birgit Bagge - Centerchef for Job og Uddannelse
Centerchef for Job og Uddannelse

Birgit Bagge

Centerchef for Job og Uddannelse

Birgit Bagge

Center for Job og Uddannelse har ansvaret for at yde en aktiv beskæftigelses- og myndighedsindsats. Centeret sikrer målopfyldelse ved målrettede indsatser og tilbud til borgerne og høj faglighed i myndighedsudøvelsen, samt tydelighed og kvalitet i mødet med borgere og virksomheder.

Camilla Arent - Centerchef for Ældre og Forebyggelse
Centerchef for Ældre og Forebyggelse

Camilla Arent

Centerchef for Ældre og Forebyggelse

Camilla Arent

Centeret har ansvar for træning, rehabilitering og patientrettet forebyggelse, hjælpemidler og boligændringer. Derudover varetages funktioner i forbindelse med sundhedsaftaler, aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsydelser og vederlagsfri fysioterapi. Under centeret hører Pleje- og Aktivitetscentre, Træning og Rehabilitering, Hjemmeplejen, Visitation og Hjælpemidler, dagcentre og demenscafe.

Henrik Vendelbo - Centerchef for Borgerservice og Digitalisering
Centerchef for Borgerservice og Digitalisering

Henrik Vendelbo

Centerchef for Borgerservice og Digitalisering

Henrik Vendelbo

Centret har til formål at betjene borgerne telefonisk, personligt og digitalt. Ligeledes er det centerets opgave at fremme digitalisering og skabe sammenhæng mellem den digitale udvikling og den praktiske daglige drift.

Anette Arendt Barnkob - Centerchef for Ejendomme og IT
Centerchef for Ejendomme og IT

Anette Arendt Barnkob

Centerchef for Ejendomme og IT

Anette Arendt Barnkob

Center for Ejendomme og It har ansvar for drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger i Fredensborg Kommune. Herunder indgår også It-support, It-drift, rengøring, trykkeri, energistyring, udearealer ved bygningerne, rådhusbetjente samt risikostyring. Centeret rådgiver om og styrer anlægsprojekter på de kommunale bygninger. IT-support, IT-drift, rengøring, trykkeri, energistyring, udearealer ved bygningerne, rådhusbetjente samt risikostyring.

Pernille Balslev-Erichsen - Centerchef for By og Land
Centerchef for By og Land

Pernille Balslev-Erichsen

Centerchef for By og Land

Pernille Balslev-Erichsen

Centret har ansvar for kommunale anlægs- og udviklingsprojekter samt lovgivningen på områderne byudvikling, erhverv, natur og miljø, klimatilpasning, affald, energi, kollektiv transport og infrastruktur.

Susanne Lyngsø - Centerchef for Familie og Unge
Centerchef for Familie og Unge

Susanne Lyngsø

Centerchef for Familie og Unge

Susanne Lyngsø

Center for Familie og Unge har til opgave, at yde støtte til børn, unge og deres familier i udsatte positioner samt til børn og unge med funktionsnedsættelse. Centeret koordinerer kommunens kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser, herunder SSP, UU og de boligsociale helhedsplaner. Under centret hører: Møllevejen, som består af et skoletilbud (Møllevejen skole og Spor X), behandlingsindsatserne, samt PPR og specialpædagogisk vejledning og Granbohus, et aflastningssted for børn og unge med funktionsnedsættelser.

Marianne Ingeholm Larsen  - Centerchef for Skole og Dagtilbud
Centerchef for Skole og Dagtilbud

Marianne Ingeholm Larsen

Centerchef for Skole og Dagtilbud

Marianne Ingeholm Larsen

Center for Skole og Dagtilbud har ansvar for kommunens skoler, dagtilbud og UngFredensborg, samt er med i projekt Fremtidens Skoler. Centeret har overordnet til opgave at sikre sammenhængende forløb og læring for børn og unge samt sikre højkvalitetsdaginstitutioner. Under centeret hører 6 folkeskoler, 1 specialskole (Ullerødskolen), 4 områdeinstitutioner fra 0 - 5 år og UngFredensborg (1 ungdomsskole, 5 ungdomsklubber og Skolen i Virkeligheden).

Anna Tolstrup Jensen - Centerchef for Kultur og Sundhed
Centerchef for Kultur og Sundhed

Anna Tolstrup Jensen

Centerchef for Kultur og Sundhed

Anna Tolstrup Jensen

Kultur og Sundhed har til formål at understøtte, lede og udvikle kultur- og fritidsområdet, forebyggelse og sundhedsfremme samt frivillig indsats. Centeret har en bred berøringsflade og samarbejder med kommunens mange frivillige borgere, kulturinstitutioner og foreninger under det folkeoplysende område. Under centeret hører Fredensborg Bibliotekerne, Fredensborg Musikskole, Lokalhistorisk Arkiv, Tandplejen, Sundhedsplejen samt Nivå Havn og Strandpark. Centeret har drifts- og samarbejdsaftaler med en række aktører, herunder Nivaagaards Malerisamling, Frivilligcenter Fredensborg, Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio., Fredensborghallen og Humlebækhallen