Strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte 

Den strategiske helhedsplan for Humlebæk Bymidte blev godkendt af Byrådet den 25. oktober 2021. 
Det er en helhedsplan, der i grove træk viser kommunens langsigtede ambitioner for bymidten. 

Det betyder, at vi er kommet et godt skridt videre i arbejdet mod et nyt center, kulturhus mv.

Ejerne af Humlebæk Center vil også gerne videre med udviklingen af centeret, så næste skridt er en ny lokalplan, der omhandler denne specifikke del af bymidten. 
Forhold som bygningshøjder, byggefelter mv skal endelig konkretiseres og fastsættes i kommende lokalplaner. Her skal mulighederne for mangfoldige boligformer som ungdomsboliger, senioregnede boliger, bofællesskaber mv. også  udforskes nærmere.

3 scenarier til en strategisk helhedsplan

Mandag den 16. november 2020 blev Byrådet præsenteret for 3 forskellige scenarier til en strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte.

Temamødet skal klæde Byrådet på, før de i det nye år behandler sagen om hovedgreb og volumen af en strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte.

Se hvad det er vi drøfter i Humlebæk bymidte