Hvad bygger Fredensborg Kommune? 

Byrådet forventer at investere ca. 450 mio. kr. i de bygninger og faciliteter, som er samlet under begrebet Generationernes Hus. Der er ikke tale om ét stort hus, men om bygninger tæt placeret i bymidten. Her kan de supplere hinanden og dermed bidrage til realisere visionen om en tryg og levende bymidte.

Den bærende tanke er, at der skal være så stor grad af sambrug for muligt. Det vil eksempelvis sige, at når skoleeleverne er gået hjem, så kommer foreningslivet og benytter faciliteterne på skolen, og børnehavebørnene kan spise deres frokost hos SFO’en, som ligger lige ved siden af biblioteket.

Konkret omfatter projektet følgende funktioner:

Skole
Der opføres en ny firesporet skole, som erstatning for den nuværende Nivå Skole. Skolen struktureres omkring årgangsklynger med inspirerende projektmiljøer tilknyttet hver årgang. I bygningens stueetage vil byens borgere og foreninger have adgang til at booke fx kantine, faglokaler og multisal.    

Bibliotek/kulturhus/SFO2
Den nuværende bygning bevares og udbygges, så skolebiblioteket kan integreres, ligesom SFO for de ældste elever også placeres i bygningen.
Her indrettes også faciliteter som foreninger og frivillige kan benytte til deres aktiviteter.

Sportshal
Ved siden af NKK Hallen opføres en hal som erstatning for den nuværende hal på Nivå Skole nord.

Svømmehal
Efter planen kan svømmehallen placeres tæt på stationen, så der er nem adgang for alle kommunens borgere.

Borgermøde om Nivå Bymidte 

Herunder kan du se plancherne, som blev vist på mødet den 14. oktober. 

 

Udviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte i samarbejde med Realdania og ejerne af Nivå Centret (KFI)

Generationernes Hus har et budget på 470 mio. kr. og omfatter en ny skole med idrætshal og SFO, en svømmehal, et plejecenter og renovering og udvidelse af bibliotek/kulturhus.

Bygningerne forventes at stå færdige i midten af 2025 og svømmehallen i 2026.

Den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget den 25. maj 2020. Den sætter retningen for udviklingen af en tryg og levende bymidte. Planen omfatter nye butikker, boliger, erhverv og Generationernes Hus i form af en ny samlet skole, et moderniseret bibliotek/kulturhus, et nyt plejecenter og måske en svømmehal.

Den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte er udarbejdet i samarbejde med Realdania og ejerne af Nivå Centret (KFI). .

Der er også indgået aftale med KFI og Fredensborg Kommune om de fremtidige ejerforhold og finansiering af infrastruktur og byrum i etape 1.