Udvikling af bymidten

Den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget den 25. maj 2020.
Den sætter retningen for udviklingen af en tryg og levende bymidte. Planen omfatter nye butikker, boliger, erhverv og  en ny samlet skole, et moderniseret bibliotek/kulturhus, bofælleskaber/seniorboliger og en svømmehal. Og masser af grønne områder i en tilgængelig infrastruktur. 

Infrastruktur og udearealer 
Landskabstegnestuen SLA har sammen med ingeniørrådgiverfirmaet Niras vundet udbud af totalrådgivning for Nivå Bymidtes infrastruktur og udearealer. 
Der er fokus på bynatur, fællesskaber og genanvendelse af byens ressourcer. (Illustrationen er en del af projektet)

Generationernes Hus
Generationernes Hus er den samlede betegnelse for den kommunale investering i bygninger i Nivå bymidte, og omfatter den nye skole, bibliotek/kulturhus, sportshallen og svømmehallen. Det er et rådgiverhold bestående af C.F. Møller Architecs, GPP Architecs, Afry ingeniører og Nerd Architects, som tegner bygningerne.

Den 1. mandag i hver måned kan man høre mere om projektet og få svar på spørgsmål på Nivå Bibliotek kl. 16-17.30.
 

Skolen
Nivå er i vækst med mange nye boliger og tilflyttende børnefamilier. Derfor opføres den nye skole som en firesporet skole. Skolen erstatter den nuværende Nivå Skole, som er fordelt på to matrikler i Nivå. Skolen struktureres omkring årgangsklynger med inspirerende projektmiljøer tilknyttet hver årgang. Bygningens stueetage vil fungere som byens torv, hvor der efter skoletid vil foregå foreningsaktiviteter, således at kulturhusfunktionen er en del af både skole og biblioteksbygning og binder bymidten sammen. Skolebygningen rummer også en multisal, som er rettet mod kulturarrangementer som foredrag, mindre koncerter og bevægelsesaktiviteter.  

Bibliotek/kulturhus/SFO2
Den nuværende bygning bevares og udbygges. Folkebibliotek og skolebibliotek (pædagogisk læringscenter) smelter sammen, så skolebørnene får deres faste gang i biblioteksbygningen. SFO2 (4.-6. klasse) placeres i bygningen som en selvstændig funktion med mulighed for at sambruge dele af faciliteterne. Bygningen vil være et levende hus med mulighed for foreningsaktiviteter og diverse arrangementer.

Sportshal
I direkte tilknytning til NKK-hallen opføres en ny hal. De to haller vil få en fælles foyer, som vender ud mod bymidten og bliver et samlingspunkt for idrætsudøverne. For at muliggøre indgangen fra denne side af bygningen nedrives den nuværende opvarmningssal og den genopføres på en ny placering. Hallen vil få en åben og transparent arkitektur således, at lyset fra hallen bidrager til oplevelse af tryghed i aftentimerne og i vintermånederne.

Svømmehal
Svømmehallen placeres som den første bygning man møder, når man kommer fra stationen. På denne måde er der nem adgang for alle kommunens borgere. Svømmehallen udformes som en rund bygning med inspiration fra Ringovnen, og bliver dermed en arkitektonisk markør for Nivå.

Bofællesskab/seniorboliger
Der skal også skabes rum til bofællesskaber eller seniorboliger ved den nye bymidte. 

Nyhedsbrev 

Du kan tilmelde dig nyt om Nivå eller en af de andre byer her.

Herunder kan du læse det nyhedsbrev, vi har udsendt den 15. marts 2022. 

Nivå Bymidte udvalgt til innovationsforløbet Cirkulære Byer

Over de kommende to år bliver Fredensborg, Fredericia, Kolding, København, Odsherred og Aalborg kommuner en del af et helt nyt udviklingsforløb med titlen Cirkulære Byer, der ledes af Dansk Design Center og Danmarks miljøklynge CLEAN.

Projektet er målrettet byer, som har høje ambitioner om at arbejde både systematisk og i praksis med lokale, cirkulære udfordringer - i tæt samarbejde med virksomheder, forskningsmiljøer, borgere og andre danske byer. Over de kommende to år skal de seks udvalgte kommuner tage afsæt i egne lokale handlingsplaner og problemstillinger og får desuden tilknyttet en ekspertrådgiver til deres forløb.

For Fredensborg Kommune kommer omdannelsen af Nivå Bymidte i fokus.

Cirkulære Byer gennemføres med støtte fra den filantropiske forening Realdania, som har stort fokus på cirkulær økonomi - særligt i byggeriet